۱۳۹۵-۰۲-۰۱

مقاله بررسي تطبيقي نخستين پيکرک هاي انساني در داسه بارور (لوانت، ميانرودان، آناتولي و غرب ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۹۳ در مطالعات تطبيقي هنر از صفحه ۶۵ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي نخستين پيکرک هاي انساني در داسه بارور (لوانت، ميانرودان، آناتولي و غرب ايران)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنديس گري
مقاله پيکرک هاي انساني
مقاله هنر دوره نوسنگي
مقاله داسه بارور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: طاهري صدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانمرادي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار درپي آن است تا با نگاهي به دوران آغاز ساخت پيکرک هاي انساني در داسه بارور (لوانت، ميانرودان، آناتولي و غرب ايران)، در يک بررسي تطبيقي دلايل ساخت و مفاهيم آنها را کنکاش کند. اين امر به ديگر پژوهشگران ياري مي رساند تا با پيگيري مسير زماني ساخت پيکرک ها آنها را با يکديگر مقايسه کنند. گستره تاريخي آثار موزه اي بررسي شده، پايان فراپارينه سنگي تا پايان نوسنگي را دربر مي گيرد.
مقاله چهار هدف نهايي را پيگيري مي کند: بررسي نظريات و تفاسير پژوهشگران درباره کارکرد پيکرک هاي انساني دوره نوسنگي، بررسي تپه هاي نوسنگي داسه بارور که پيکرک هاي انساني ساخته اند به تفکيک مناطق و با ترتيب زماني، طراحي نقشه پيکرک هاي انساني نوسنگي داسه بارور و پيجويي دلايل آغاز ساخت پيکرک هاي انساني در تغييرات بافت اقتصادي منطقه.
داده هاي پژوهش در يک بررسي کتابخانه اي و موزه اي گردآوري شده اند. روش پژوهش، مقايسه تطبيقي ساختار پيکرک ها و بررسي تحليلي ارتباطشان با يکديگر بوده است. اين نوشتار بر اساس هدف از گونه پژوهش هاي بنيادي و از حيث ماهيت و روش، تاريخي است. تجزيه و تحليل اطلاعات در اين پژوهش از نوع کيفي بوده است.
برجسته ترين نتيجه اي که به دست آمد، برتري مطلق پيکرک هاي زنانه بر مردانه از ديدگاه شمار و گوناگوني بود. از سوي ديگر به نظر مي رسد غرب منطقه يادشده با فاصله اي نزديک به يک هزاره زودتر از شرق آن، ساخت پيکرک هاي انساني را آغاز کرده و درست با همين تفاوت زماني، زودتر به کشاورزي روي آورده است، در حالي که آغاز دامپروري در شرق منطقه بوده است. بر پايه اسناد باستان شناختي مي توان بيان داشت که فرايند ساخت پيکرک هاي انساني همبستگي بسيار نزديکي با آغاز به کشاورزي و روي آوردن به اقتصاد مبتني بر برزيگري و کشت زمين دارد.

© حقوق سایت محفوظ است