۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تطبيقي شاخصهاي كيفي و پهنه بندي كيفي رودخانه كارون و دز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي شاخصهاي كيفي و پهنه بندي كيفي رودخانه كارون و دز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص زيست محيطي
مقاله شاخص كيفي آب
مقاله نمايانگر زيست محيطي
مقاله NSFWQI ،OWQI ،BCWQI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: اورعي زارع صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سارنگ امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخصهاي كيفي آلودگي يکي از روشهايي است که در مديريت کيفي آب مي توان از آن به عنوان يک ابزار مديريتي قوي براي تصميم گيريهاي مربوطه استفاده کرد. در اين مقاله پس از بررسيهاي انجام شده توسط شاخصهاي کيفي و آلودگي آب بر روي رودخانه کارون و دز، مشخص شد در مواردي كه حساسيت زيادي در قبال تصميم‏گيريها وجود ندارد و يا اين حساسيت در استانداردهاي محلي گنجانده شده است، و نيز در صورت وجود تعداد ايستگاه هاي مناسب و دفعات اندازه گيري كافي در محلهاي مناسب، استفاده از شاخص BCWQI مفيد است؛ اما هنگامي كه يك يا چند پارامتر ويژه بر روي تصميم‏گيريهاي اخذ شده از شاخص مربوطه تاثير قابل توجهي داشته باشد، به دليل دخالت مستقيم پارامترهاي اندازه‏گيري شده در ساختار زيرشاخص و شاخص  كل و در نظر گرفتن اثر وزن براي مورد توجه قرار دادن اين حساسيت، استفاده ازNSFWQIm ترجيح داده مي شود. نحوه به كار بردن شاخص OWQI نيز مانند NSFWQIm مي باشد با اين تفاوت كه كليه پارامترها از اثر و اهميت يكساني در تصميم گيري براساس ميزان شاخص، برخوردار هستند. لازم به ذکر است که تحقيقات ياد شده براساس آمارگيري ماهيانه در سه سال ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ انجام شده است.

© حقوق سایت محفوظ است