۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي تطبيقي رفتار بزهكارانه دانش آموزان دبيرستانهاي نظام قديم و جديد شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تطبيقي رفتار بزهكارانه دانش آموزان دبيرستانهاي نظام قديم و جديد شهر شيراز
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار بزهكارانه
مقاله مدارس نظام هاي جديد و قديم
مقاله خانواده
مقاله گروه همسالان
مقاله كنترل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي –
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس –
جناب آقای / سرکار خانم: خواجه نوري بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رفتار بزهكارانه دانش آموزان دبيرستانهاي نظام جديد و قديم شهر شيراز بررسي شده و مورد تطبيق گرفته است. عوامل جامعه پذيري نظير خانواده، مدرسه و گروه همسالان مورد توجه قرار گرفته و تأثير آنها بر رفتار بزهكارانه دانش آموزان سنجيده شده است. همچنين، برنامه هاي مدارس نظام قديم و جديد با يكديگر بلحاظ نقش اين برنامه ها در كنترل دانش آموزان و نظم اجتماعي و گرايش آنها به رفتار بزهكارانه مقايسه شده است. نظريه كنترل اجتماعي چارچوب نظري اين تحقيق را تشكيل مي دهد. اين نظريه رفتار بزهكارانه را به جوانان همه طبقات اجتماعي نسبت داده و آن را نتيجه كاركرد ضعيف نهادهاي بنيادين اجتماعي مانند خانواده و مدرسه مي داند. روش تحقيق كمّي به شيوه پيمايشي در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته و نمونه مورد مطالعه، حدود ۶۵۰ نفر از دانش آموزان دبيرستانهاي نظام قديم و جديد نواحي چهارگانه شهر شيراز مي باشند كه با روش نمونه گيري با طبقه بندي از هر ناحيه متناسب با تعداد دانش آموزن آن ناحيه انتخاب شده اند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه درصد بزهكاري در دانش آموزان نظام جديد، نسبت به دانش آموزان نظام قديم بيشتر است. همچنين بر اساس يافته هاي تحقيق بين محل تولد، جنسيت، وضعيت تحصيلي، استفاده از توليدات فرهنگي غرب، و نحوه گذراندن اوقات فراغت و رفتار بزهكارانه دانش آموزان رابطه معني داري وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است