۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي تشكيل بيوفيلم ميكروكوكوس لوتئوس و سنجش اثر عوامل ضد ميكروبي بر روي آن توسط روش ميكروپليت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تشكيل بيوفيلم ميكروكوكوس لوتئوس و سنجش اثر عوامل ضد ميكروبي بر روي آن توسط روش ميكروپليت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوفيلم
مقاله عوامل ضد ميكروبي
مقاله هيدروفوبيسيتي
مقاله ميكروكوكوس لوتئوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري شهريار
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازي گيتي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميکروکوکوس لوتئوس باکتري است که در محيطهاي آبي و سيستمهاي صنعتي  به فراواني يافت مي شود و توانايي بالايي در تشکيل بيوفيلم و در نتيجه ايجاد مشکل در اين سيستمها را دارد. در اين تحقيق بعد از نمونه برداري از ديواره برجهاي خنک کننده، جداسازي باکتري ميکروکوکوس لوتئوس و در نهايت شناسايي آن صورت گرفت. سپس براي سنجش هيدروفوبيسيتي سطح سلولهاي پلانکتونيک ايـن باکتـري از روش MATH ( اتصال باکتريها به هيدروکربن ) استفاده شد. همچنين بررسي تشکيل بيوفيلم ميکروکوکوس لوتئوس و ميزان رشد آن ازطريق تشکيل بيوفيلم روي اسلايد شيشه اي و رنگ آميزي و شمارش سلولهاي درون بيوفيلم صورت گرفت. در نهايت سنجش اثر عوامل ضد ميکروبي بر روي بيوفيلم اين باکتري بمنظور حذف بيوفيلم و يا کشتن سلولهاي مولد آن توسط روش ميکروپليت انجام شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان دادند که  درصد اتصال يا هيدروفوبيسيتي سطح سلول اين باکتري و نسبت رشد آن در بيوفيلم بسيار بالا مي باشد. همچنين مشخص شد که نمي توان بيوفيلمهاي پايدار را با بيوسايدهاي غير اکسيد کننده مثل سولفاتيازول حذف کرد. در حقيقت اين بيوسايدها را بايد همراه با ديگر بيوسايدها، براي کنترل بيوفيلم بکار برد. اما توانايي حذف بيوفيلم توسط بيوسايدهاي اکسيد کننده مثل H2O2 و NaOCl در مقايسه با غير اکسيد کننده ها بسيار بالا مي باشد. در نتيجه اين بيوسايدها براي کنترل بيوفيلمهاي پايدار روي سطح مناسب مي باشند. همچنين اثر بيوسايدهايي مثل الکيل دي متيل بنزيل آمونيوم کلرايد با خاصيت دترجنتي در حذف بيوفيلم همانند بـيوسايدهـاي اکسـيد کنـنده مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است