۱۳۹۵-۰۱-۱۹

مقاله بررسي ترکيب صيد خرچنگ هاي گرد (Brachyura) در آب هاي درياي عمان (استان هرمزگان) با تاکيد بر گونه هاي داراي اهميت تجاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ترکيب صيد خرچنگ هاي گرد (Brachyura) در آب هاي درياي عمان (استان هرمزگان) با تاکيد بر گونه هاي داراي اهميت تجاري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرچنگ گرد
مقاله درياي عمان
مقاله زير جزر و مدي
مقاله ترکيب صيد
مقاله Portunidae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي ديلمي ايليا
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي نسب تورج
جناب آقای / سرکار خانم: سخايي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر در سال ۱۳۸۹ به منظور درک صحيح از ترکيب گونه هاي خرچنگ مورد صيد در آب هاي زير جزر و مدي درياي عمان انجام گرديد. بدين منظور با استفاده از يک شناور صيد صنعتي ترالر کلاس فردوس، از تنگه هرمز تا منطقه دريايي ميداني با در نظر گرفتن ۵۶ ايستگاه دريايي از عمق ۹ تا ۸۷ متر نمونه برداري شد. در اين مطالعه ۱۳ گونه خرچنگ از ۸ جنس متعلق به ۷ خانواده شناسايي گرديد. بيشترين فراواني با ۵۶ درصد به خانواده Portunidae با اهميت تجاري زياد و کمترين فراواني نسبي با ۲ درصد به خانواده هاي Galenidae و Parthenopidae با اهميت تجاري کم، تعلق داشت.

© حقوق سایت محفوظ است