۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجويان دوره كارشناسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۰ در دانشکده ادبيات و علوم انساني (تهران) از صفحه ۴۷۷ تا ۵۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تحولي هويت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب در دانشجويان دوره كارشناسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويت من
مقاله هويت ملي
مقاله هويت مذهبي
مقاله حرمت خود
مقاله اضطراب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: منصور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحول منزلت هاي هويتي سردرگم، دنباله رو، بحران زده و هويت يافته و نيز تغييرات هويت ملي و هويت مذهبي در دانشجويان سال اول تا چهارم دوره کارشناسي مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ميزان حرمت خود و حالت اضطراب در منزلت هاي هويتي چهارگانه و هويت ملي و هويت مذهبي مورد مقايسه قرار گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان تغييرات هويت “من”، هويت ملي و هويت مذهبي طي چهار سال در دانشگاه از يکسو و نيز مشخص کردن سطح حرمت خود و اضطراب در هر يک از زير گروههاي هويتي و تعيين سطح سلامت رواني در آنها انجام شد. پنج پرسشنامه پژوهش حاضر طي دو مرحله به صورت گروهي روي ۴۲۷ دانشجوي دختر و پسر اجرا شد. يافته هاي حاصل از مقايسه منزلت هاي هويتي حاکي از کاهش معني دار هويت دنباله رو بود.

© حقوق سایت محفوظ است