۱۳۹۵-۰۵-۱۱

مقاله بررسي تحولات اقتصادي- اجتماعي مدار نامولد سرمايه داري در ايران و تاثير آن بر اسکان غيررسمي در استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در برنامه ريزي منطقه اي از صفحه ۲۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تحولات اقتصادي- اجتماعي مدار نامولد سرمايه داري در ايران و تاثير آن بر اسکان غيررسمي در استان تهران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد رانتي
مقاله ساختار فضايي
مقاله سکونتگاه هاي خودانگيخته
مقاله استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاليزبان سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: شمس مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اقتصاد شهري در کلانشهرهاي کشور بويژه تهران، بعلت فقدان يک مکانيسم پويا براي تداوم جريان سرمايه، در چند سال اخير وابسته به رانت زمين، مسکن و فرصت هاي نابرابر درآمد گرديده است. اين روند در دهه اخير با توجه به افزايش نقدينگي و تقويت سرمايه داري سوداگر، افزايش يافته است. اگر از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۷۰ ه. ش تهران بيشتر يک قطب صنعتي- خدماتي شناخته مي شد، در چند سال اخير روندهاي اقتصادي نقشي را القا کرده که تهران را بيشتر به يک قطب ناکارمد تجاري- سوداگري تبديل نموده است. اگرچه در کوتاه مدت انباشت سرمايه در مقياسي بي سابقه چشمگير شده، ليکن افزايش درآمدهاي کاذب و انتظاري، معضلات فراواني از جمله بحران مسکن، تورم، بيکاري و حاشيه نشيني را شدت بخشيده است. هدف از تحقيق حاضر، تحليل تحولات نظام سرمايه داري ايران در دو دهه گذشته و بازتاب آن در فضا و برخي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن در استان تهران است. روش تحقيق از نظر هدف کاربردي مي باشد، که داراي روندي، توصيفي- تحليلي مي باشد. يافته ها بيانگر آن است که: يکي از حوزه هاي تاثير روابط سرمايه داري ايران، در بيرون از مرزهاي رسمي کلانشهرها يعني در فضاهاي پيراموني تحقق مي يابد، فضاهايي که بعد مشروط نامعادلات اقتصادي و روابط قدرت هستند. بررسي تحولات جمعيتي فضاهاي مذکور نشان مي دهد که جمعيت منطقه شهري تهران بر خلاف تصور رايج، در حال رشد مي باشد که اين رشد بخوبي در افزايش جمعيت روستايي بصورت اسکان غيررسمي قابل مشاهده است. بنظر مي رسد چنانچه استان تهران بعنوان قطب رشد مهم کشور، نتواند سياست ها و مکانيزم هاي مناسب جهت انباشت سرمايه را تدوين کند، در آينده اي نه چندان دور علاوه بر روند مهاجرت به استان؛ معضلات بسياري از طرف فضاي دورني قطب رشد، ماهيت آن را تهديد نمايد و ساختار فضايي استان تهران بخوبي اين موضوع را در قالب شکل گيري سکونتگاه هاي خود انگيخته فراوان در حاشيه جنوبي تهران نشان مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است