۱۳۹۵-۰۱-۰۵

مقاله بررسي تجربي اثر آزادسازي مالي بر رشد گروهي از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته (با تاکيد بر ايران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم اقتصادي از صفحه ۳۴ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تجربي اثر آزادسازي مالي بر رشد گروهي از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته (با تاکيد بر ايران)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازي مالي
مقاله توسعه مالي
مقاله رشد اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيفي پور رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در گذشته تئوري هاي رشد اقتصادي، کمبود منابع واقعي مانند زمين و سرمايه را از محدوديت هاي اصلي رشد اقتصادي قلمداد مي کردند و نقش بازارهاي مالي را ناديده مي گرفتند. ولي تئوري هاي جديد بر آزادي عمل بخش مالي و اهميت بخش مالي در پروسه توسعه تاکيد مي کنند. همچنين طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شكوفا كردن بازارهاي رقابتي، خصوصي كردن بنگاه هاي دولتي، تجارت آزاد، جذب سرمايه هاي خارجي و حذف مقررات زايد دولتي و انحرافات قيمتي، موجبات بالا رفتن كارآيي و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي اثرات آزادسازي مالي بر رشد اقتصادي است. براي اين منظور از داده هاي ۳۷ كشور شامل ۲۳ کشور با درآمد پائين و متوسط و ۱۴ کشور با درآمد بالا در دوره زماني ۲۰۰۸-۱۹۸۰ استفاده شده است.
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد اثر آزادسازي بازار سرمايه بر رشد بلندمدت در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط، منفي و در کشورهاي با درآمد بالا، مثبت است. ليكن اثر جريانات ورودي سرمايه بر كشورهاي با درآمد بالا و پايين و متوسط مثبت و معنادار است.

© حقوق سایت محفوظ است