۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير گروه درماني شناختي مذهبي در كاهش افسردگي و اضطراب بيماران بستري مبتلا به اختلالات خلقي- مركز پزشكي نور شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۷۹ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۸۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير گروه درماني شناختي مذهبي در كاهش افسردگي و اضطراب بيماران بستري مبتلا به اختلالات خلقي- مركز پزشكي نور شهر اصفهان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثنايي ذاكر باقر
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد نصيري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با استفاده از محتواهاي مذهبي در طرحنماي شناخت درماني در قالب روان درماني گروهي به اجرا درآمده است. اين پژوهش از نوع مطالعه شبه آزمايش با گروه کنترل مي باشد. آزمودنيهاي پژوهشي را بيماران مرد بستري مبتلا به اختلالات خلقي در بخش روانپزشکي مرکز پزشکي نور شهر اصفهان تشکيل مي دهند که طي دوره درماني، گروه هايي با تعداد ۷ نفر تشکيل گرديد. تعداد نمونه گروه آزمايش و گواه هر کدام ۱۴ نفر بود. ارزيابي تاثير روش درماني توسط آزمونهاي SAS و BDI در قبل و بعد از مداخله درماني از گروه هاي آزمايش و گواه به عمل آمد. هر دو گروه آزمايش و گواه با روشهاي رايج درماني دارويي تحت درماني بودند. گروه آزمايش علاوه بر درمان دارويي در جلسات گروه درماني شناختي- مذهبي نيز شرکت مي کردند. نتايج بدست آمده نشان داد که گروه درماني شناخت مذهبي تأثير معني داري در کاهش افسردگي (P<0.05) و اضطراب (P<0.05) بيماران بستري مبتلا به اختلالات خلقي در مقايسه با گروه گواه دارد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است