۱۳۹۵-۰۱-۲۴

مقاله بررسي تاثير پلي پلوئيدي بر برخي ويژگيهاي آناتوميکي و ترکيبات آنتي اکسيداني گياه ليموترش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در پژوهش هاي گياهي (زيست شناسي ايران) از صفحه ۲۳۸ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پلي پلوئيدي بر برخي ويژگيهاي آناتوميکي و ترکيبات آنتي اکسيداني گياه ليموترش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي پلوئيدي
مقاله کلشي سين
مقاله ليموترش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمحمديان منصور
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي زينب
جناب آقای / سرکار خانم: پوراكبري كسمايي رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي آبکنار اسد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
القاي پلي پلوئيدي در حالت تري پلوئيد منجر به توليد ميوه هاي بي دانه مي شود. تري پلوئيدها حاصل ترکيب گياهان ديپلوييد و تتراپلوييد هستند. تعداد بيش از حد دانه در ميوه مرکبات سبب کاهش استقبال در بازار مصرف مي شود. گياهان تتراپلوئيد يک پيش نياز مهم براي توليد انواع مرکبات تري پلوئيد بي دانه هستند. به منظور توليد گياهان تتراپلوئيد در ليموترش از روش قطره چکان کلشي سين در غلظتهاي ۰٫۲، ۰٫۶، ۱ و ۱٫۴ درصد بر روي مريستم انتهايي در مرحله دو برگ حقيقي استفاده شد. جهت تعيين سطوح پلوئيدي در گياهان ليموترش از دو روش فلوسايتومتري و بررسي اندازه و تراکم روزنه استفاده شد. همچنين ويژگي هايي نظير ارتفاع، ضخامت برگ، ميزان فنل و فلاونوئيد کل بين گياهان ديپلوئيد و تتراپلوئيد اندازه گيري و مقايسه شدند. بالاترين بازدهي انگيزش پلوئيدي در گياه ليموترش برابر ۴۸٫۶ در غلظت ۱٫۴ درصد کلشي سين بود. مقايسه تعداد روزنه ها و کيسه هاي ترشحي برگ نشان داد که تعداد آنها در برگ گياهان تتراپلوئيد نسبت به ديپلوئيد کاهش يافته، درحالي که اندازه روزنه ها و کيسه ترشحي در گياهان تتراپلوئيد به طور معني داري بزرگتر بود. دو برابر کروموزومها سبب افزايش ضخامت برگ، بافت نرده اي و اسفنجي شد. در گياه ليموترش افزايش سطح پلوئيدي تاثير معني داري در ميزان فنل و فلاونوئيد تام در گياهان تتراپلوئيد نسبت به گياهان ديپلوئيد نداشت.

© حقوق سایت محفوظ است