۱۳۹۵-۰۱-۱۴

مقاله بررسي تاثير پارامترهاي pH، درصد تلقيح و دانسيته پالپ بر توليد يون فريک از پيريت با استفاده از مخلوط باکتري هاي مزوفيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پارامترهاي pH، درصد تلقيح و دانسيته پالپ بر توليد يون فريک از پيريت با استفاده از مخلوط باکتري هاي مزوفيل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيوليچينگ
مقاله پيريت
مقاله بهينه سازي توليد
مقاله باکتري هاي مزوفيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: نظري بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: جرجاني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انحلال بيولوژيک پيريت باعث ايجاد يون فريک و اسيد سولفوريک مي شود. يون فريک يک عامل اکساينده قوي بوده که منجر به انحلال سولفيدهاي فلزي مختلف مي گردد. اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثيرpH ، دانسيته پالپ و درصد تلقيح باکتري بر ميزان استخراج يون آهن فريک از پيريت با استفاده از مخلوط باکتري هاي مزوفيل انجام شده است.
مواد و روش ها: نمونه پيريت از يک رگه پيريتي واقع در معدن مس ميدوک تهيه گرديد. در تمامي آزمايش هاي بيوليچينگ از مخلوط باکتري هاي مزوفيل شامل ۴۰ درصد تيوباسيلوس فرواکسيدانس، ۴۰ درصد تيوباسيلوس تيواکسيدانس و ۲۰ درصد لپتوسپريليوم فرواکسيدانس استفاده گرديد.
يافته ها: با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد که تاثيرpH در بيوليچينگ پيريت و توليد يون فريک شاخص تر از ساير پارامتر ها بوده است. بيشترين ميزان فريک توليدي (۱٫۹۳ گرم بر ليتر) درpH 2، دانسيته پالپ ۲۵ گرم بر ليتر و درصد تلقيح ۱۵ به دست آمد.
نتيجه گيري: با کنترل پارامترهاي عملياتي چون pH، دانسيته پالپ و درصد تلقيح در بيوليچينگ پيريت مي توان به مقادير مورد نظر از محصولات جانبي تجزيه پيريت دست يافت. بنابراين با در نظر گرفتن شرايط بهينه پارامترهاي ياد شده مي توان راندمان توليد فلزات با ارزش را در فرآيندهاي هيدرومتالورژي با استفاده از يون فريک افزايش داد.

© حقوق سایت محفوظ است