۱۳۹۵-۰۱-۱۶

مقاله بررسي تاثير پارامترهاي هسته در پاسخ الاستو – ديناميکي تير ساندويچي مرکب تيموشنکو تحت بارگذاري جرم متحرک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۳ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پارامترهاي هسته در پاسخ الاستو – ديناميکي تير ساندويچي مرکب تيموشنکو تحت بارگذاري جرم متحرک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تير ساندويچي مرکب
مقاله ضريب تاثير اينرسي
مقاله سرعت بحراني
مقاله ضريب تقويت ديناميکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگلري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: آزور ميلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، پاسخ ديناميکي تير ساندويچي مرکب نسبتا ضخيم تحت بارگذاري جرم متحرک با در نظرگيري اثرات اينرسي دوارني و تغيير شکل برشي جانبي با شرايط تکيه گاهي ساده صورت مي پذيرد. معادلات حاکم بر مساله با استفاده از اصل هاميلتون استخراج شده است. سپس معادلات ديفرانسيلي جزئي حاصل، با استفاده از روش آناليز مودال به معادلات ديفرانسيل معمولي با ضرايب متغير با زمان تبديل مي شوند. حل معادلات ديفرانسيل معمولي به صورت تحليلي – عددي با استفاده از روش رانگ – کوتاي مرتبه چهار صورت گرفته است. نتايج حاصله با نتايج موجود در ادبيات موضوع صحه گذاري گرديده است. هدف مقاله، بررسي تاثير پارامترهاي مختلف از جمله ضريب لاغري، نحوه چينش الياف در رويه ها، ضخامت و سفتي جانبي هسته، سرعت بارگذاري و اثر اينرسي جرم متحرک روي پارامترهاي مهم پاسخ ديناميکي تير از قبيل ضريب تقويت بار و سرعت بحراني مي باشد. بررسي ها نشان مي دهد که ضخامت و سفتي جانبي هسته تاثير بسزايي در سرعت بحراني دارد. همچنين تاثير اينرسي جرم متحرک در سرعت هاي زير و فراتر از سرعت بحراني اول، بر روي پاسخ تير متفاوت است.

© حقوق سایت محفوظ است