۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي تشکيل جاروسيت در بيوليچينگ کانسنگ سولفيدي معدن مس سرچشمه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در دنياي ميكروب ها از صفحه ۷ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پارامترهاي مختلف بر روي تشکيل جاروسيت در بيوليچينگ کانسنگ سولفيدي معدن مس سرچشمه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاروسيت
مقاله بيوليچينگ
مقاله اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدانس
مقاله اکسيداسيون
مقاله ترسيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظري بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: هاني هادي
جناب آقای / سرکار خانم: جرجان اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: منافي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: جاروسيت يکي از عوامل محدود کننده بازيابي مس از کاني هاي سولفيدي مس مي باشد. اين مطالعه با هدف ارزيابي تاثير فاکتورهاي غلظت سولفات فرو،pH  و دما بر تشکيل جاروسيت در فرآيند بيوليچينگ کاني هاي سولفيدي معدن مس سرچشمه انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش نمونه اي از دپوي سنگ شکني هيپ بيوليچينگ معدن مس سرچشمه تهيه گرديد. آزمايش هاي بيوليچينگ در ارلن هاي ۵۰۰ ميلي ليتري، درصد جامد ۱۰% (وزني/حجمي) نمونه سولفيدي، حجم پالپ ۲۰۰ ميلي ليتر، محيط کشت ۹K، درصد تلقيح ۱۰% (حجمي/حجمي) باکتري اسيدي تيوباسيلوس فرواکسيدانس و دور همزن ۱۳۰ دور در دقيقه در انکوباتور شيکردار انجام گرفت.
يافته ها: نتايج به دست آمده در اين مطالعه نشان داد که با افزايش pH و غلظت سولفات فرو ميزان ترسيب آهن فريک افزايش مي يابد. بيشترين ترسيب فريک در غلظت ۵۰ گرم بر ليتر سولفات فرو، دماي ۳۲ درجه سانتي گراد و   2.2 PH ايجاد گرديد. با توجه به نتايج حاصل از آناليز هاي XRD و FTIR  پسماند بيوليچينگ، مشخص گرديد که رسوبات فريک ايجاد شده غالبا از نوع جاروسيت پتاسيم و آمونيم مي باشند.
نتيجه گيري: با در نظر گرفتن شرايط بهينه پارامترهاي مورد بررسي در اين مطالعه امکان کنترل تشکيل جاروسيت در فرآيند بيوليچينگ و افزايش راندمان توليد مس از کانه هاي سولفيدي مس وجود دارد.

© حقوق سایت محفوظ است