۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله بررسي تاثير پارامترهاي دما و زمان نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار، عمق نفوذ نيتروژن و سختي فولاد قالب پلاستيک P20 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۵۵ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير پارامترهاي دما و زمان نيتروژن دهي پلاسمايي بر ريزساختار، عمق نفوذ نيتروژن و سختي فولاد قالب پلاستيک P20
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد قالب تزريق پلاستيک P20
مقاله نيتروژن دهي پلاسمايي
مقاله لايه سفيد
مقاله منطقه نفوذي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نايب پاشايي نسيم
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانيه منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيتروژن دهي پلاسمايي موجب اصلاح لايه هاي سطحي و بهبود عمر مفيد فولادهاي قالب تزريق پلاستيک مي شود. در اين پژوهش نمونه هايي از جنس فولاد قالب تزريق پلاستيک ۲۰P در سه دماي ۴۵۰، ۵۰۰ و ۵۵۰ درجه سانتيگراد و چهار زمان ۲٫۵، ۵، ۷٫۵ و ۱۰ ساعت و تركيب گاز  75%N2– 25%H2با استفاده از دستگاه نيتروژن دهي پلاسمايي پالسي جريان مستقيم در مقياس نيمه صنعتي نيتروژن دهي شدند. بررسي متالوگرافي نمونه ها، توسط ميکروسکوپ نوري و الکتروني روبشي و تشخيص فازهاي تشکيل شده در سطح به وسيله آناليز تفرق اشعه ايکس انجام شد. همچنين تغييرات ريزسختي از سطح به عمق نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج نشان دهنده افزايش عمق و سختي لايه نيتريدي با افزايش پارامترهاي دما و زمان نيتروژن دهي بود. مطابق با نتايج SEM در دماها و زمان هاي پايين، فصل مشترک لايه ترکيبي و منطقه نفوذي ناهموار و متشکل از تيغه هاي کاربونيتريدي بود که در جهت هاي مرجح رشد يافته بودند، اما با افزايش دما فصل مشترک هموارتر شد. نتايج آناليز EDS از اين منطقه نشان داد که در نيتروژن دهي پلاسمايي فولاد P20 نفوذ کربن به سمت سطح و نفوذ نيتروژن به سمت عمق روي داده است. مطابق با نتايج XRD فاز نيتريد اپسيلن به عنوان فاز نيتريدي غالب در همه شرايط زماني و دمايي انجام فرآيند تشکيل شده است.

© حقوق سایت محفوظ است