۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله بررسي تاثير مکمل ياري با ويتامين C تزريقي بر اختلالات چربي خون (ديس ليپيدمي) در بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مراقبت مبتني بر شواهد از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مکمل ياري با ويتامين C تزريقي بر اختلالات چربي خون (ديس ليپيدمي) در بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسايي مزمن کليوي
مقاله همودياليز
مقاله ديس ليپيدمي
مقاله هيپرليپيدمي
مقاله ويتامين C تزريقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بي نياز وجيهه
جناب آقای / سرکار خانم: طيبي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي شرمه مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اقليم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديس ليپيدمي يکي از دلايل عمده ايجاد و پيشرفت آترواسکلروز در بيماران همودياليزي مي باشد و ويتامين C مي تواند از طريق کاهش توليد استرس اکسيداتيوها، سبب اصلاح آن گردد.
هدف: تعيين تاثير مکمل ياري با ويتامين C بر ديس ليپيدمي در بيماران همودياليزي.
روش: در يک کارآزمايي باليني دوسوکور، ۱۶۰بيمار مبتلا به نارسايي مزمن کليه، به روش تصادفي در سه گروه مداخله، کنترل و شاهد بررسي شدند. در گروه مداخله، ۲۵۰ ميلي گرم ويتامين C به صورت ۳ بار در هفته، در پايان هر نوبت دياليز از طريق مسير وريدي و به مدت ۸ هفته تزريق گرديد. در گروه شاهد، دارونماي نرمال سالين به همان ميزان و مدت تزريق شد و در گروه کنترل، هيچ مداخله اي صورت نگرفت. پارامترهاي آزمايشگاهي کلسترول، تري گليسيريد و HDL سرم در ابتدا و انتهاي مداخله اندازه گيري شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار آماري SPSS نسخه ۱۸ و آزمون هاي مجذورکاي و آناليز واريانس يکطرفه انجام شد. مقدار P کمتر از ۰٫۰۵ از نظر آماري معنادار تعريف شد.
يافته ها: تغييرات در متغيرهاي کلسترول، تري گليسيريد و HDL سرم، قبل و بعد از مداخله در هيچيک از گروه ها معنادار نبود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که تزريق وريدي ويتامين C به ميزان ۲۵۰ ميلي گرم در هر نوبت دياليز، تاثيري بر کلسترول توتال، تري گليسيريد و HDL سرمي ندارد.

© حقوق سایت محفوظ است