۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله بررسي تاثير متغيرهاي حسابرسي داخلي بر برنامه حسابرسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير متغيرهاي حسابرسي داخلي بر برنامه حسابرسي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد حسابرس داخلي
مقاله حسابرسي داخلي
مقاله کميته حسابرسي
مقاله بيانيه هاي استانداردهاي حسابرسي
مقاله کيفيت کنترل هاي داخلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري عبدالمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در هر سازمان، مديريت مسووليت سيستم كنترل داخلي را به عهده دارد. چرا كه: پاسخگويي كه خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمينه ها و سطوح مختلف مطرح است. و يكي از مهم ترين كنترل هاي داخلي كه امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته و شركت هاي بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد حسابرسي داخلي است كه مي تواند تاثيرات قابل ملاحظه اي بر برآوردن نيازهاي استفاده كنندگان از نتايج حاصل از عملياتش بگذارد. يكي از مهم ترين استفاده كنندگان از نتايج كار حسابرسان داخلي حسابرسان مستقل مي باشند كه در صورت كسب شناخت كافي و تصميم به اتكا بر نتايج حاصل از كار آنان، جنبه هاي مختلفي از عمليات حسابرسي مستقل تحت تاثير قرار مي گيرد، يكي از اين جنبه ها برنامه حسابرسي است كه خود شامل قسمت هاي مختلفي مي گردد. در اين تحقيق سعي بر اين است تا با استفاده از روش توصيفي تحليلي نوع تغييرات ايجاد شده و جهت اين تغييرات تعيين گردد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه حسابرسان مستقل بر نتايج حاصل از كار حسابرسان داخلي اتكا مي كنند و اين اتكا منجر به كاهش بودجه هاي زماني و ريالي در برنامه حسابرسي مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است