۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي اكسنتريك وكانسنتريك بر شاخص هاي ويژه سيستم ايمني زنان ورزشكار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در پژوهش در علوم ورزشي از صفحه ۲۷ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فعاليت هاي ورزشي اكسنتريك وكانسنتريك بر شاخص هاي ويژه سيستم ايمني زنان ورزشكار
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزش اكسنتريك وكانسنتريك
مقاله شاخص هاي سيستم ايمني
مقاله انتركولين ۶
مقاله لنفوسيت T

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيژه ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري جليل
جناب آقای / سرکار خانم: نجات شكوهي اميره
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: راستين مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نتايج مربوط به پژوهش هاي مختلف در مورد آثار ورزش بر سيستم ايمني بحث انگيز بوده است. اگرچه بسياري از محققان به طور کلي اعتقاد دارند که تمرينات ملايم و سبک احتمالا باعث افزايش عملکرد جنبه هايي از سيستم ايمني مي شود، اما تمريناتي که تا سرحد خستگي انجام شود و براي فرد طاقت فرسا باشد، ممکن است به آسيب پاسخ هاي سيستم ايمني منجر شود که آسيب پذيري ورزشکار نسبت به التهاب حاد و مزمن در توده عضلاني بيشتر مي شود.
هدف از اين پژوهش بررسي تاثير دو فعاليت ورزشي اکسنتريک وکانسنتريک بر زير گروههاي لنفوسيتي T و انترلوکين ۶ در زنان ورزشکار است. در اين تحقيق، ۲۴ دانشجو در دو گروه تجربي و شاهد مورد بررسي قرار گرفتند. گروه تجربي شامل ۱۲ دانشجوي ورزشکار با ميانگين سني ۰٫۷۵±۲۱ سال، وزن ۵٫۳۴±۵۷ کيلوگرم و قد ۲٫۷۱±۱۶۲ سانتي متر بود.
دوفعاليت ورزشي به فاصله ۱۰ روز از يکديگر انجام شد. در مرحله اول، آزمودني ها فعاليت ورزشي اکسنتريک (پايين آ مدن از تپه) را مشابه روش تست استاندارد الستاد در مدت زمان ۱۳ دقيقه با گام برداشتن در جهت عکس حرکت نوارگردان (تا سرحد خستگي) اجرا کردند. در مرحله دوم، با گذشت ۱۰ روز از آزمون اول، آزمودني ها فعاليت ورزشي کانسنتريک را با شرايط يکسان و مشابه با مرحله اول و رو به صفحه نمايشگر نوارگردان (حالت عادي) اجرا کردند. در هر دو مرحله، نمونه هاي خون در زمان هاي قبل از ورزش و بلافاصله بعد از ورزش، يک و دو ساعت پس از ورزش جمع آوري شد. زير گروههاي لنفوسيتي T شامل: CD8+, CD4+, CD3+و سلول هايCD56+) NK ) به روش فلوسيتومتري و ميزان کمي انترلوکين ۶ به روش اليزا ارزيابي شد.
شمارش گلبول هاي سفيد افزايش معني داري را بلافاصله پس از هر دو ورزش نشان داد. تعداد مطلق CD8+, CD4+, CD3+  و سلول هايCD56+) NK ) پس از اجراي هر دو تمرين افزايش معني داري يافتند که يک ساعت پس از اجراي تمرين اکسنتريک به نصف زمان استراحت به طور معني داري کاهش يافت. ميزان انترکولين ۶ پس از ورزش اکسنتريک افزايش نشان داد.
نتايج حاصل حاکي از آن است که تمرينات سنگين و کوتاه مدت مي تواند اثر تضعيف کنندگي موقت بر سيستم ايمني داشته باشد که در صورت تکرار در دراز مدت احتمالا باعث تضعيف سيستم ايمني نسبت به عوامل بيماري زا مي شود. چنين ورزشکاراني احتمالا نسبت به بيماري هاي عفوني حساسيت بيشتري نسبت به افراد غير ورزشکار خواهند داشت. از طرفي اين تمرينات سنگين با تخريب بافت عضله از طريق افزايش درد، کوفتگي و التهاب به طور غير مستقيم نيز باعث تضعيف سيستم ايمني مي گردد.

© حقوق سایت محفوظ است