۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير فعاليت هاي جسماني بر ميزان افسردگي دختران دانشجوي دانشگاه شهيد چمران اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فعاليت هاي جسماني بر ميزان افسردگي دختران دانشجوي دانشگاه شهيد چمران اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله فعاليت جسماني و دختران دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلالات بهداشت رواني از قبيل افسردگي و اضطراب، بر زندگي ميليون ها نفر از مردم جهان تاثير گذاشته و با افزايش مرگ و مير و هزينه مراقبتهاي بهداشتي ارتباط دارد. اگرچه به نظر مي رسد روش هاي درماني متعددي در درمان اين اختلالات موثر است، ولي شواهد نشان مي دهد اين روش ها کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد. برخي محققان بر اين باورند که فعاليت جسماني وسيله مهمي براي پيشگيري و درمان افسردگي است. با توجه به اين واقعيت که افسردگي در بين جوانان بويژه دختران جوان در حال افزايش است و داروهاي ضد افسردگي براي کاهش اين اختلال بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد، اين تحقيق با هدف بررسي آثار شش هفته فعاليت جسماني بر ميزان افسردگي دختران دانشجوي دانشگاه شهيد چمران اهواز انجام گرديد. بدين منظور ۷۹۲ دانشجو که در کلاس هاي تربيت بدني ۱ و ۲ ثبت نام کرده بودند، پرسشنامه افسردگي يک را تکميل کردند. ۷۵ نفر از دانشجوياني که نمره اکتسابي آنها بين ۴۰-۱۵ بود، به طور تصادفي انتخاب و در سه گروه تمرينات هوازي، شنا و کنترل قرار گرفتند. آزمودني هاي گروه هوازي وشنا به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه و در هر جلسه به مدت ۶۰ دقيقه در تمرينات شرکت کردند. در اين تحقيق از آمار توصيفي و آمار استنباطي از قبيل آزمون t، آناليز واريانس يک سويه و آزمون پيگيري توکي استفاده شد (۰٫۰۵=α). به طور کلي نتايج نشان داد پس از انجام تمرينات، بين ميانگين افسردگي سه گروه، تفاوت معني داري وجود دارد. آزمون پيگيري توکي نشان داد که تفاوت موجود بين گروه کنترل با گروه تمرينات هوازي است. با استناد به يافته هاي تحقيق، پيشنهاد مي شود از فعاليت هاي جسماني به عنوان وسيله اي موثر براي کاهش ميزان افسردگي دختران دانشجو استفاده شد. 

© حقوق سایت محفوظ است