۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي تاثير غلظت هاي مختلف هيپوكلريت سديم بر ضدعفوني كردن قالب هاي آلژيناتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۵۱۵ تا ۵۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت هاي مختلف هيپوكلريت سديم بر ضدعفوني كردن قالب هاي آلژيناتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل عفونت
مقاله هيپوكلريت سديم
مقاله آلژينات
مقاله ضدعفوني كردن به واسطه غوطه وري
مقاله مواد قالب گيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عظيم نژاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کنترل عفونت در مطبها و لابراتوارهاي دندانپزشکي جهت جلوگيري از انتقال بيماريها بسيار مهم است. از آنجاييکه بيماريهاي بسياري به وسيله خون و بزاق هر فرد از طريق قالبهاي گرفته شده از وي قابل انتقال است پس ضدعفوني کردن ماده قالبگيري بدون کاهش در دقت و ثبات ابعادي آن حایز اهميت است. هدف از اين تحقيق بررسي اثرات ضدميکروبي غلظتهاي مختلف محلول هيپوکلريت سديم (۵٫۲۵، ۲٫۵، ۰٫۱، … و ۰٫۰۵ درصد) در زمانهاي (۱ تا ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دقيقه بر ماده قالب گيري هيدروکلوئيد غيرقابل برگشت بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي (experimental) از باکتريهاي گرم مثبت و منفي استفاده شد و بعنوان ماده ضدعفوني کننده از هيپوکلريت هاي خانگي با غلظت ۵٫۲۵% تحت نام تجاري وايتکس استفاده شد. پس از تهيه سوسپانسيون ميکروبي و رقتهاي مختلف هيپوکلريت سديم از روش ماکرودايلوشن استفاده شد تا غلظت موثر هيپوکلريت سديم در زمان معين معلوم گردد.
يافته ها: غلظت ۰٫۶% هيپوکلريت سديم در مدت زمان ۲ دقيقه ميکروبهاي مورد مطالعه را از بين مي برد.
نتيجه گيري: ضدعفوني کردن قالبهاي هيدروکلوئيدي غيرقابل برگشت به کمک هيپوکلريت ۰٫۶% در مدت زمان ۲ دقيقه به اندازه دستورالعمل ADA (ضدعفوني کردن قالبهاي آلژيناتي با هيپوکلريت ۰٫۵% به مدت ۱۰ دقيقه) در از بين بردن ميکروارگانيسم هاي مورد نظر موثر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است