۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير عوامل محيطي بر راندمان حذف بيولوژيکي آلاينده هاي نفتي از خاک و تعيين شرايط بهينه عملكردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل محيطي بر راندمان حذف بيولوژيکي آلاينده هاي نفتي از خاک و تعيين شرايط بهينه عملكردي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاک آلوده
مقاله هيدروکربن هاي نفتي
مقاله درمان بيولوژيکي
مقاله گازوييل
مقاله راكتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: پاك علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از پيامدهاي تخليه فاضلابها و زايدات صنعتي در خاک و منابع آب، تجمع ترکيبات شيميايي سمي در خاك و آب زيرزميني است. تجمع و انتقال اين آلاينده ها در محيط زيست تهديدي جدي براي سلامت انسان و محيط زيست به شمار مي‌آيند. حذف بيولوژيکي، يک روش موثر براي مقابله با اين نوع آلودگيها خصوصا آلودگيهاي ناشي از هيدروکربن‌هاي نفتي و همچنين يکي از اميد بخش‌ترين و اطمينان پذيرترين فناوريهاي پاکسازي خاک و آب آلوده به شمار مي‌آيد. از اين رو هدف از اين تحقيق، بررسي روش درمان بيولوژيکي خاکهاي آلوده به آلاينده‌هاي هيدروکربني نفتي و ارزيابي تاثير شرايط و عوامل عملکردي از جمله دما، غلظت اکسيژن محلول و pH  بر نرخ حذف آلاينده مورد نظر در داخل راکتور طراحي شده مي‌باشد. به علت نرخ توليد و مصرف بالاي گازوييل در ايران و بسياري از کشورهاي ديگر، اين برش نفتي به عنوان آلاينده اصلي انتخاب گرديد. همچنين در اين تحقيق از تست‌هاي TOC و COD به منظور اندازه‌گيري و بررسي تغييرات غلظت آلاينده در داخل راکتور استفاده شده است. نتايج به دست آمده از آزمايشها نشان مي‌دهد که ميکروارگانيسم‌هاي بومي جدا شده از خاک پس از گذشت ۳۰ روز قادرند ۵۰ الي ۸۳ درصد از آلاينده مورد نظر را بسته به شرايط عملکردي، تجزيه و حذف نمايند. در ادامه بر پايه نتايج به دست آمده، مقادير بهينه براي پارامترهاي دما، غلظت اکسيژن محلول و pH ، با توجه به مشخصات و شرايط آزمايشگاهي مورد بحث در اين تحقيق، به ترتيب برابر با ۳۵ درجه سانتيگراد، ۴ ميلي‌گرم در ليتر و ۷ به دست آمدند.

© حقوق سایت محفوظ است