۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير عوامل باندينگ عاجي در كاهش ميكروليكيج ترميم ‌هاي كامپوزيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل باندينگ عاجي در كاهش ميكروليكيج ترميم ‌هاي كامپوزيت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكروليكيج
مقاله ترميم ‌هاي كامپوزيت
مقاله عوامل باندينگ عاج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: راهبي شعله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم‌هاي باندينگ عاجي گرچه تا حدود زيادي سبب اتصال نزديكتر و محكمتر كامپوزيت‌هاي دنداني به عاج مي‌شوند، اما هيچ‌يك از آنها قادر به حذف كامل پديده ميكروليكيج نمي‌باشند. تنش‌‌هاي ناشي از انقباض پليمريزاسيون رزين‌هاي كامپوزيت و حذف لايه اسمير كه در روش متداول  Total Etchصورت مي‌گيرد، نقش مهمي در پيشرفت ميكروليكيج و اثرات سوء آن دارد. هدف از اين مطالعه بررسي ميكروليكيج در روش تجربي (تغيير لايه اسمير و اچ ميناي لبه‌اي) و مقايسه آن با روش متداول Total Etch  مي‌باشد؛ به همين منظور در اين مطالعه آزمايشگاهي، ۶۰ مولر سالم انساني توسط كلرامين ۵/۰% ضد عفوني شدند و حفره‌هاي كلاس V در سطح باكال و ۱ ميليمتر بالاتر از محل اتصال مينا و سمان تعبيه شد. نمونه‌ها به طور تصادفي به ۶ گروه ۱۰ تايي تقسيم شدند. در گروه اول از روش Total Etch و كامپوزيت تتريك استفاده شد. در گروه دوم از روش Total Etch و كامپوزيت آريستون استفاده شد. گروه سوم حاوي لاينر توصيه شده سيستم آريستون و كامپوزيت آريستون بود. در گروه چهارم از روش تجربي (تغيير لايه اسمير و سيل لبه‌هاي ترميم توسط كامپوزيت (Flowable و كامپوزيت تتريك استفاده شد. گروه پنجم شامل روش آزمايشي تجربي و كامپوزيت آريستون بود و در گروه ششم فقط از تغيير لايه اسمير و كامپوزيت تتريك استفاده شد و لبه‌هاي ترميم سيل نشدند. پس از ترموسايكلينگ و رنگ‌آميزي توسط فوشين بازي ۲%، نفوذ رنگ در برش وسط ترميم‌ها توسط استريوميكروسكوپ بررسي شد. جهت تحليل آماري از آزمونهاي Wilcoxon Sign و Kruskal Wallis استفاده شد. نتايج نشان داد كه ميزان ميكروليكيج در سيستم آريستون (گروه سوم) به طور معني‌داري (p<0.05) بيشتر از برخي گروهها (اول، دوم و پنجم) بود. اختلاف ميكروليكيج ميان ساير گروهها معني‌دار نبود.

© حقوق سایت محفوظ است