۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي تاثير عوامل اجتماعي و روانشناختي بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله استان چهارمحال و بختياري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسي مطالعات جوانان از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل اجتماعي و روانشناختي بر احساس امنيت اجتماعي (مطالعه موردي جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله استان چهارمحال و بختياري)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اجتماعي
مقاله روانشناختي
مقاله احساس امنيت اجتماعي
مقاله جوانان
مقاله چهارمحال و بختياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي پردنجاني حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ستار
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله درصدد است تا به بررسي تاثير عوامل اجتماعي و روانشناختي بر احساس امنيت اجتماعي جوانان بپردازد. طرح آن از نوع توصيفي بوده که با هدفي کاربردي و به روش همبستگي انجام گرفته است. براي اندازه گيري متغيرهاي تحقيق نيز از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه تحقيق را کليه جوانان ۲۰ تا ۳۰ ساله استان چهارمحال و بختياري تشکيل مي دهد که از ميان آنها تعداد ۳۱۰ نفر به صورت تصادفي به روش چند مرحله اي از شهرهاي مختلف استان انتخاب شدند. داده هاي به دست آمده نيز با استفاده از روش همبستگي و رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. همان گونه که نتايج تحقيق نشان داد انگيزه دانش آموزان براي مشارکت با پليس مي تواند عامل مهمي در احساس امنيت آنان باشد، بدين صورت که هر اندازه جوانان براي تاثيراتي که مشارکت با پليس براي آنان به همراه دارد ارزش قايل باشند به همان اندازه احساس امنيت بيشتري خواهد داشت. نتايج همچنين نشان داد که هر اندازه نيروي پليس از جوانان حمايت نمايد به همان ميزان نيز آنان احساس امنيت بيشتري خواهند داشت بنابراين لازم است تا برنامه هاي بيشتري در جهت حمايت از جوانان در مقابله با تهديدات اجتماعي تدارک ببيند.

© حقوق سایت محفوظ است