۱۳۹۵-۰۳-۱۵

مقاله بررسي تاثير عواطف و احساسات بر روي به کارگيري تاکتيک هاي مديريت تاثير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در راهبرد از صفحه ۷۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عواطف و احساسات بر روي به کارگيري تاکتيک هاي مديريت تاثير
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکتيک حامي سازي
مقاله تاکتيک خودشيريني
مقاله تاکتيک ارعاب
مقاله عاطفه مثبت
مقاله عاطفه منفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: راد سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افراد زيادي در سازمان ها تلاش مي کنند تا تصوير مورد نظر خود به ديگران را انتقال دهند. بسياري از افراد در سازمان ها در رفتارهاي مديريت تاثير درگير مي شوند. اين مقوله در ميان انديشمندان توجه زيادي را به خود جلب کرده است. در اين مقاله تلاش مي شود تا رابطه ميان عواطف مثبت و منفي با به کارگيري تاکتيک هاي مديريت تاثير مورد بررسي قرار گيرد. يافته هاي تحقيق رابطه مثبت و معني داري ميان متغيرهاي عاطفه مثبت با به کارگيري تاکتيک خودشيريني، ‏عاطفه منفي با به کارگيري تاکتيک هاي حامي سازي و تهديد و ارعاب و رابطه منفي و معناداري بين دو متغير ‏عاطفه منفي با به کارگيري تاکتيک خودشيريني را تاييد کرد. همچنين بررسي رابطه بين دو متغير عاطفه ‏مثبت و به کارگيري تاکتيک حامي سازي نشان داد که رابطه معکوسي بين اين دو متغير وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق را کليه کارکنان و کارمندان ادارات آموزش و پرورش شهرستان قم (ناحيه يک، دو، سه، چهار به اضافه اداره مرکزي) تشکيل مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است