۱۳۹۶-۰۶-۲۵

مقاله بررسي تاثير علي خودگرداني والدين در خودگرداني تحصيلي دانش آموزان و پيشرفت درسي آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۱ در روانشناسي و علوم تربيتي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير علي خودگرداني والدين در خودگرداني تحصيلي دانش آموزان و پيشرفت درسي آنان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودگرداني
مقاله خودگرداني والدين, خودگرداني تحصيلي, پيشرفت تحصيلي, دانش آموز
مقاله تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فولادچنگ محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسي تاثير علي ارايه خودگرداني تحصيلي توسط والدين برخودگرداني تحصيلي و پيشرفت درسي دانش آموزان است. بدين منظور, تعداد ۲۰۱ دانش آموز (۸۱ پسر و ۱۲۰ دختر) از كلاس اول دبيرستان انتخاب و با پاسخگويي به پرسشنامه ارايه خودگرداني توسط والدين (اقتباس از مارتينزپونز, ۱۹۹۶) ادراك خود را از تاثير والدين بر رفتارهاي خودگرداني خويش نشان دادند؛ و همچنين پرسشنامه خودگرداني تحصيلي را نيز تكميل كردند. از ميانگين نمرات نهايي دروس رياضي و ادبيات فارسي به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي استفاده گرديد. نتايج تحليل مسير بيانگر تاثير مستقيم خودگرداني والدين بر خودگرداني تحصيلي دانش آموزان و نيز تاثير مستقيم خودگرداني دانش آموزان بر پيشرفت درسي آنان است. همچنين, ارائه خودگرداني توسط والدين از راه تاثير بر خودگرداني دانش آموزان بطور معني داري پيشرفت درسي را تبيين مي كند. تحليل رگرسيون چند متغيري نشان داد كه يكي از مؤلفه هاي خودگرداني والدين, يعني تشويق, به عنوان عاملي مهم, بعد از خودگرداني تحصيلي, در تبيين پيشرفت درسي دانش آموزان محسوب مي گردد. يافته ها بيانگر راهكارهايي جهت افزايش خودگرداني والدين در برنامه آموزش خانواده و ارتقا خودگرداني تحصيلي دانش آموزان است.

© حقوق سایت محفوظ است