۱۳۹۵-۰۲-۰۶

مقاله بررسي تاثير طول و ساختارهاي هجايي شبه کلمه ها بر بسامد نارواني گفتار در بزرگسالان داراي لکنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۴ در علوم پيراپزشكي و توانبخشي مشهد از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير طول و ساختارهاي هجايي شبه کلمه ها بر بسامد نارواني گفتار در بزرگسالان داراي لکنت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لکنت
مقاله بزرگسال
مقاله شبه کلمه
مقاله طول کلمه
مقاله ساختار هجايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: آراني كاشاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: لکنت از شايع ترين اختلالات گفتار و زبان است. سبب شناسي لکنت از جنبه هاي گوناگوني مانند؛ زيستي، رشدي، عاطفي، يادگيري و زبان شناختي مورد بررسي قرار گرفته است. تحقيقات نشان مي دهند برخي ويژگي هاي زبان شناختي مانند طول و ساختار هجايي کلمه مي تواند بسامد وقوع نارواني در اين اختلال را تحت تاثير قرار دهند. بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير طول و ساختار هجايي شبه کلمه ها بر بسامد نارواني ها در بزرگسالان داراي لکنت انجام شده است.
روش بررسي: پژوهش توصيفي- تحليلي حاضر به صورت مقطعي در مورد ۱۸ فرد بزرگسال داراي لکنت با دامنه سني ۲۰ تا ۳۹ سال انجام شده است. بسامد نارواني ها از طريق درخواست از شرکت کنندگان براي خواندن فهرستي شامل ۲۴ شبه کلمه مورد ارزيابي قرار گرفت. شبه کلمه ها بر اساس طول (دو و پنج هجايي) و ساختارهجايي (ساده و دشوار) انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون آماري Paired T-test انجام شد.
يافته ها: نتايج نشان دادند، بين بسامد نارواني گفتار در گروه هاي دو هجايي و پنج هجايي فهرست شبه کلمه ها تفاوت ها معنادار بود (p=0.000). بسامد نارواني گفتار بين ساختارهاي هجايي ساده و دشوار گروه هاي دو هجايي و پنج هجايي فهرست شبه کلمه ها داراي تفاوت ها معنادار بودند (p=0.000).
نتيجه گيري: يافته ها نشان مي دهند، برخي ويژگي هاي زبان شناختي مانند طول و ساختار هجايي واژه عملکرد دستگاه حرکتي گفتار را در افراد بزرگسال داراي لکنت تحت تاثير قرار مي دهند.

© حقوق سایت محفوظ است