۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير سطوح كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي در منطقه گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سطوح كود نيتروژن بر عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت دانه اي در منطقه گيلان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله كود نيتروژن
مقاله عملكرد دانه
مقاله اجزاي عملكرد
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كافي قاسمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نيتروژن يکي از مهمترين عناصر مورد نياز غلات است و کمبود آن در اراضي کشاورزي دنيا ديده مي شود. به جهت توسعه دام و طيور در استان و با توجه به ضرورت توسعه کشت ذرت دانه اي در کنار ذرت علوفه اي بايستي آزمايش هاي مختلفي جهت تعيين نيازهاي زراعي اين نوع محصول انجام شود. به منظور بررسي تاثير سطوح نيتروژن بر عملکرد دانه و اجزاي آن در ذرت دانه اي (سينگل کراس ۷۰۴) آزمايشي در قطعه زميني واقع در دهستان چوبر از توابع شهرستان شفت در غرب استان گيلان با استفاده از طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ سطح صفر، ۶۷، ۱۳۸ و ۲۰۷ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار و با ۳ تکرار اجرا گرديد. عملکرد دانه در هکتار، اجزاي عملکرد؛ شامل تعداد دانه در بلال، وزن دانه در بلال، وزن هزار دانه و صفت ديگر مانند وزن هکتوليتر اندازه گيري شدند. تيمارهاي مختلف کودي اثرات معني داري بر روي کليه صفات مورد مطالعه نشان دادند. بيشترين ميزان عملکرد دانه توليد شده در هکتار (۱۰۹۱۲٫۲ کيلوگرم در هکتار)، با مصرف ۲۰۷ کيلوگرم نيتروژن خالص درهکتار به دست آمد و حداکثر وزن هزار دانه، تعداد دانه در بلال، وزن هکتوليتر، طول بلال، وزن دانه بلال در همين تيمار کودي حاصل شد. محاسبه ضرايب همبستگي هاي مورد بررسي نشان داد که طول بلال و تعداد دانه در بلال با عملکرد دانه همبستگي مثبت و معني دار داشته، همچنين با مصرف ۲۰۷ کيلوگرم نيتروژن در هکتار ضمن افزايش معني دار وزن دانه در بلال (۲۲۷٫۱ گرم)، وزن هزار دانه (۳۷۳٫۷ گرم) و وزن هکتوليتر (۷۲٫۸۴ کيلوگرم) با عملکرد دانه رابطه مثبت و معني داري داشته اند.

© حقوق سایت محفوظ است