۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله بررسي تاثير رنگ هاي گياهي (حنا، گردو و چاي) بر پايداري کاغذ در مرمت نسخ خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۶۴۷ تا ۶۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير رنگ هاي گياهي (حنا، گردو و چاي) بر پايداري کاغذ در مرمت نسخ خطي
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رنگ هاي گياهي
مقاله حنا
مقاله گردو
مقاله چاي
مقاله پايداري کاغذ
مقاله مرمت نسخ خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني سميه
جناب آقای / سرکار خانم: سپيده دم سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكيان حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از رنگ هاي گياهي بر پايداري کاغذ مرمتي در زمينه هم رنگ سازي، در مرمت نسخ خطي حائز اهميت مي باشد. در اين پروژه پس از تهيه کاغذهاي تيشوي ژاپني و رنگرزي آنها با رنگ هاي گياهي برگ حنا، پوست گردو و برگ چاي سياه، آزمون کهنه سازي مصنوعي بر روي نمونه ها انجام گرديد. به منظور بررسي تاثير هر يک از عوامل رنگزا بر خواص مقاومتي کاغذهاي رنگرزي شده، آزمون هاي مکانيکي مقاومت به تاخوردگي، کشش و پاره شدن بر روي نمونه ها قبل و بعد از کهنه سازي انجام شد. در بررسي نتايج آزمون مقاومت به تاخوردگي، شاهد تاثير معنادار رنگ از نظر آماري هستيم که نمونه چاي در مقايسه با کاغذ شاهد با ميانگين ۳۹٫۹ به ۶۹٫۵ کاهش چشمگير مقاومت به تاشدن را نشان مي دهد. اين مساله يعني کاهش مقاومت به تاشدن در مورد رنگ چاي و همچنين رنگ حنا بعد از کهنه سازي نيز مشاهده مي گردد. در آزمون هاي مکانيکي، مقاومت کششي و پاره شدن از نظر آماري اثرهاي معنادار ندارد، بعبارت ديگر رنگرزي تاثيري بر افزايش يا کاهش ميزان اين مقاومت ها نداشته است. تصاوير ميکروسکوپ الکتروني نمونه هاي شاهد و رنگرزي شده، تاثير عوامل رنگ و کهنه سازي را بخوبي نشان مي دهد. در آزمون pH سنجي نمونه رنگرزي شده با حنا داراي pH کاملا اسيدي مي باشد که آن به دليل ساختار شيميايي گياه حنا مي باشد. در آزمون هاي تعيين جرم پايه و ضخامت کاغذ، کاغذهاي رنگرزي شده داراي جرم پايه و ضخامت هاي بالاتري نسبت به نمونه شاهد مي باشند. بنابراين در بررسي نتايج آزمون روشني در همه نمونه ها بعد از کهنه سازي ميزان روشني و زردي کاهش و ميزان قرمزي افزايش داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است