۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله بررسي تاثير درمان شناختي- رفتاري گروهي بر افسردگي زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم فروردين ۱۳۹۳ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير درمان شناختي- رفتاري گروهي بر افسردگي زنان نابارور
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله درمان شناختي
مقاله درمان رفتاري
مقاله ناباروري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: كيميايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني مغاني مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: محرري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي انديشه
جناب آقای / سرکار خانم: خانقائي راشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به شيوع ناباروري در جامعه و مشکلات روان شناختي ناشي از آن مانند افسردگي و اضطراب که بر زندگي افراد نابارور تاثيرگذار است، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير درمان شناختي رفتاري بر افسردگي زنان نابارور انجام شد.
روش کار: اين مطالعه مداخله اي در سال ۱۳۹۰ بر روي ۳۰ زن نابارور مراجعه کننده به بيمارستان ناباروري منتصريه شهر مشهد انجام شد و بيماران پرسش نامه افسردگي بک و هميلتون را تکميل کردند. سپس به دوگروه کنترل و آزمون تقسيم شدند و براي گروه آزمون ۱۰ جلسه درمان هفتگي درمان شناختي رفتاري (CBT) اجرا شد. تمام افراد در پس آزمون، مجددا پرسش نامه هاي افسردگي بک و هاميلتون را تکميل کردند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون کوواريانس انجام شد. سطح معني داري کمتر از ۰٫۰۵ در نظر گفته شد.
يافته ها: روشCBT بر افسردگي زنان نابارور گروه آزمون در مقايسه با گروه شاهد، تاثير معني داري داشت (p<0.001،F=35.37 ).
نتيجه گيري: درمان شناختي رفتاري گروهي بر بهبود افسردگي و کاهش مشکلات روان شناختي زنان نابارور موثر است.

© حقوق سایت محفوظ است