۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله بررسي تاثير جنس بسته بندي و شرايط خلاء بر خواص كيفي پسته خام خشك شده در طي انبارداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوري در علوم و فناوري غذايي (علوم و فناوري غذايي) از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جنس بسته بندي و شرايط خلاء بر خواص كيفي پسته خام خشك شده در طي انبارداري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته
مقاله جنس بسته بندي
مقاله انبارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي زارع طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي راد اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه، تاثير جنس هاي مختلف بسته بندي (سلوفان، نايلون و قوطي فلزي) و نيز استفاده از بسته بندي تحت شرايط خلاء بر روي شاخص هاي كيفي پسته، مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي ۲۵۰ گرمي پسته در بسته بندي هاي مختلف شامل سلوفان، نايلون(يك پوشش تركيبي پنج لايه) و قوطي فلزي تحت هواي معمولي و در نايلون و قوطي فلزي تحت شرايط خلاء بسته بندي شدند و به مدت ۶ ماه در دو دماي محيط(حدود ۲۵ درجه سانتي گراد) و 40oC نگه داري شدند. در طول مدت انبارداري ۶ ماهه هر ماه يك نمونه از هر يك از انواع بسته بندي ها انتخاب مي شد و از نظر ميزان رطوبت، عدد پراكسيد و عدد اسيدي مورد آزمايش قرار مي گرفت. درمجموع در بين پنج نوع بسته بندي مختلف مورد استفاده در اين بررسي، نايلون بويژه نايلون تحت خلاء به عنوان بهترين نوع بسته بندي براي پسته شناسايي شد. آناليز اسيدهاي چرب تشكيل دهنده پسته در پايان انبارداري در دماي محيط نشان داد كه ميزان افت اسيدهاي چرب لينولنيك و لينولئيك در نمونه بسته بندي شده در سلوفان (به عنوان نامناسب ترين نوع بسته بندي) بيش تر از نايلون تحت خلاء (به عنوان مناسب ترين نوع بسته بندي) بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است