۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي- رفتاري و رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان كم جرات پسر دبيرستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۳ در پژوهش هاي مشاوره (تازه ها و پژوهش هاي مشاوره) از صفحه ۶۰ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير جرات آموزي گروهي به شيوه هاي شناختي- رفتاري و رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان كم جرات پسر دبيرستاني
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي تاثير جرات آموزي به شيوه شناختي- رفتاري در مقايسه با شيوه رفتاري بر رفتار جراتمندانه دانش آموزان پرداخت. آزمودنيها ۲۷ دانش آموز کم جرات پسر دبيرستاني شهرستان بيرجند بودند که به وسيله آزمونهاي مقياس ترس از ارزيابي منفي و پرسشنامه جرات ورزي (درجه ناراحتي، نرخ بروز رفتار) مورد ارزيابي قرار گرفته و به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و يک گروه کنترل جايگزين شدند. و تعداد ۶ جلسه دو ساعته جرأت آموزي گروهي به شيوه رفتاري براي گروه آزمايش يک و تعداد ۶ جلسه جرأت آموزي گروهي به شيوه شناختي- رفتاري براي گروه آزمايش ۲ برگزار شد. بلافاصله پس از درمان و يک ماه پس از آن ارزيابي هاي مرحله دوم و مرحله سوم با استفاده از همان آزمونها انجام شد. و سرانجام با استفاده از تحليل مانوا و آزمون پيگيري LSD با استفاده از نرم افزار کامپيوتريSPSS  نتايج تحليل شد.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است