۱۳۹۵-۰۴-۲۴

مقاله بررسي تاثير تيمارهاي پيش رويشي بر روي صفات جوانه زني بذر گونه قيچ (Zygophyllum atriplicoides) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش هاي فرسايش محيطي از صفحه ۶۹ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تيمارهاي پيش رويشي بر روي صفات جوانه زني بذر گونه قيچ (Zygophyllum atriplicoides)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قيچ (Zygophyllum atriplicoides)
مقاله تيمارهاي پيش رويشي
مقاله درصد جوانه زني
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله طول ر شه چه
مقاله طول ساقه چه
مقاله شاخص بنيه بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني پور محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: اسدپور رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: باقري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قيچ (Zygophyllum atriplicoides) يکي از گونه هاي مهم مرتعي استان هرمزگان است. باتوجه به اهميت اين گونه در تغذيه دام، حفاظت خاک و پرورش زنبورعسل، در اين بررسي صفات جوانه زني بذرهاي آن مورد تحقيق قرار گرفت. براي اين کار ۷ تيمار پيش رويشي خيساندن در آب جوش، اسيد سولفوريک ۹۸ درصد به مدت ۵، ۱۰ و ۱۵ دقيقه، سرمادهي، نيترات پتاسيم ۰٫۲ درصد و شاهد بر بذرهاي گونه قيچ اعمال و پس از ۱۴ روز صفات درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه و شاخص بنيه بذر اندازه گيري شد. اين بررسي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۳ تکرار انجام گرفت. نتايج نشان داد بين تيمارهاي پيش رويشي اعمال شده اختلاف بسيار معني داري وجود دارد. مقايسه ميانگين ها نشان داد که از تيمارهاي پيش رويشي اعمال شده، تيمار نيترات پتاسيم بيشترين درصد و سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و شاخص بنيه بذر و تيمار آب جوش بيشترين طول ريشه چه را داشت.

© حقوق سایت محفوظ است