۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي تاثير تعداد دفعات فانكشن اكلوژني و تغييرات حرارتي بر روي عملكرد آهن ربا در محيط دهان مصنوعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE) از صفحه ۴۱۱ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تعداد دفعات فانكشن اكلوژني و تغييرات حرارتي بر روي عملكرد آهن ربا در محيط دهان مصنوعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فانكشن
مقاله تغييرات درجه حرارت
مقاله آهن ربا
مقاله اوردنچر
مقاله ايمپلنت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تميزي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رادور مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: وطني شهميرزاد حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آهن ربا اولين بار در سال ۱۹۷۷ به منظور تامين گير استفاده شد. استفاده از اوردنچرهايي که توسط ايمپلنت حمايت شده و در آنها از آهن ربا به عنوان اتچمنت استفاده مي شود، روش ساده اي است که مشکل عدم ثبات دست دندان ها را رفع مي نمايد. مزاياي استفاده از آهن ربا سهولت تکنيکي و کاهش نيروهاي طرفي مي باشد. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثرات فانکشن و تغييرات درجه حرارت بر نيروي آهن ربايي در محيط دهان مصنوعي بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع In vitro و Iongitudinal بود که طي آن از قدرت هر يک از آهن رباها در ابتداي مطالعه به عنوان شاهد آن نمونه استفاده شد. هشت آهن ربا از سيستم داينا (۲٫۵×۵۰۰gr/f) انتخاب گرديدند. يک آهن ربا به عنوان کنترل و بقيه در محيط دهان مصنوعي قرار داده شدند. در محيط دهان مصنوعي تحت فانکشن و تغيير درجه حرارت از ۵-۵۵˚C طي ده سال قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: کاهش نيروي دافعه پس از ۳، ۵ و ۱۰ سال به ترتيب عبارت بود از ۱۱٫۹%، ۱۹٫۱% و ۲۲٫۵% که اين ميزان کاهش نيروي دافعه مغناطيسي طبق آناليز آماري معني دار ولي از لحاظ کلينيکي قابل ملاحظه نمي باشد.
نتيجه گيري: طي مدت مطالعه، آهن رباها مقداري از نيروي دافعه خويش را از دست دادند. اگر چه پوشش استيل خود را حفظ کردند ولي با توجه به نتايج اين مطالعه مي توان ادعا نمود که فانکشن مکرر و درجه حرارت متغير دهان در کاهش گير آهن ربا به عنوان يک اتچمنت اوردنچر در دراز مدت موثر است.

© حقوق سایت محفوظ است