۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تاثير تراكم بر شاخص هاي فيزيولوژيكي و عملكرد علوفه هيبريدهاي مختلف سورگوم و يك رقم سودانگراس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۳۴ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تراكم بر شاخص هاي فيزيولوژيكي و عملكرد علوفه هيبريدهاي مختلف سورگوم و يك رقم سودانگراس
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراكم
مقاله سورگوم
مقاله سودانگراس
مقاله عملكرد علوفه تر
مقاله عملكرد علوفه خشك
مقاله روند رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاك نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلو محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت دقيق و صحيح فرآيندهاي فيزيولوژيکي کنترل کننده عملکرد و استفاده بهينه از آن ها در زراعت سبب افزايش عملکرد بالقوه گياهان زراعي مي شود. به منظور بررسي تراکم هاي مختلف بر روند رشد و عملکرد تر و خشک هيبريد هاي سورگوم و يک رقم سودانگراس، آزمايشي فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در تربت جام طي دو سال زراعي (۱۳۷۷-۱۳۷۸) اجرا شد. ارقام به کار رفته شامل دو هيبريد سورگوم (اسپيدفيدو جامبو)، يک توده محلي سورگوم و يک رقم سودانگراس و تراکم هاي مورد آزمايش شامل ۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در متر مربع بودند. نتايج نشان داد که بين تراکم هاي مورد نظر اختلاف معني داري از نظر عملکرد علوفه تر و خشک مشاهده نمي شود، اما مقايسه ميانگين ها به روش دانکن نشانگر برتري تيمار ۳۵ بوته در متر مربع با ۸۰٫۹۴ تن علوفه تر و ۳۷٫۶۳ تن علوفه خشک در هکتار در بين ارقام هيبريد اسپيدفيد از نظر ويژگي هاي مرفولوژيک و فيزيولوژيک برتري داشت که در ميزان عملکرد علوفه تر و خشک آن کاملا مشهود بوده به طوري که با ۹۳٫۴ و ۴۳٫۳۸ تن در هکتار به ترتيب علوفه تر و خشک، بالاترين عملکرد را دارا بود. ولي با وجود برتري در بسياري از صفات مورد مطالعه اين رقم با رقم جامبو در يک گروه آماري قرار گرفت. حداکثر تجمع ماده خشک در ۲۱۰ روز بعد از کاشت به دست آمد و سپس رو به کاهش نهاد. شيب افزايش اين منحني در ارقام بومي و سودانگراس کندتر بود. بالاترين سرعت رشد محصول(CGR)  در ۱۳۰ تا ۱۷۰ روز بعد از کاشت به دست آمد. سرعت رشد نسبي(RGR)  با گذشت زمان سير نزولي داشت. رقم اسپيد فيد تا مراحل انتهايي رشد سرعت نسبي بالاتري داشت و در انتهاي رشد به دليل بالا بودن نسبت بافت هاي ساختماني به بافت هاي فتوسنتز کننده سرعت رشد نسبي آن از ساير ارقام کمتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است