۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بر روي عملكرد گل و مقدار ماده موثره گياه دارويي بابونه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۰۸ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بر روي عملكرد گل و مقدار ماده موثره گياه دارويي بابونه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بابونه
مقاله ماده موثره
مقاله تاريخ كاشت
مقاله تراكم گياه
مقاله عملكرد گل
مقاله اسانس
مقاله كامازولن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ياسا نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: درزي محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تاريخ کاشت و تراکم گياه بر روي عملکرد گل و مقدار ماده موثره بابونه، آزمايشي به صورت فاکتوريل با استفاده از فاکتور هاي تاريخ کاشت (۵، ۱۵ و ۲۵ فروردين) و تراکم گياه (۲۰× ۵۰، ۳۰× ۵۰ و ۴۰× ۵۰ سانتيمتر) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با نه تيمار و سه تکرار در ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي خجير استان تهران در سال ۱۳۷۷ انجام گرفت. مقايسه ميانگين تيمارها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال درصد انجام شد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که بيشترين عملکرد گل تازه (۲۱۳۲٫۹ کيلوگرم در هکتار)، عملکرد گل خشک (۳۸۹٫۸ کيلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (۲٫۴۷۰ ليتر در هکتار)، درصد کامازولن (۶٫۴ درصد) و عملکرد کامازولن (۱۵۲ ميليمتر در هکتار) در تاريخ کاشت اول حاصل شد، ولي ميزان اسانس در گل، تحت تاثير سطوح مختلف تاريخ کاشت قرار نگرفت. تراکم گياه نيز بر روي ميزان اسانس در گل و درصد کامازولن تاثير معني داري نداشت. بيشترين عملکرد گل تازه (۲۲۳۳٫۶ کيلوگرم درهکتار)، عملکرد گل خشک (۴۱۲٫۴ کيلوگرم در هکتار)، عملکرد اسانس (۲٫۴۴۴ ليتر در هکتار) و عملکرد کامازولن (۱۵۰ ميليمتر در هکتار) در تراکم اول به دست آمد. طبق نتايج حاصله در بين سطوح مختلف تاريخ کاشت و تراکم گياه به کار رفته در اين تحقيق، تاريخ کاشت پنج فروردين و تراکم گياه ۲۰× ۵۰ سانتيمتر بهترين نتيجه را داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است