۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير بازتواني قلبي بر چربيهاي سرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۱ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير بازتواني قلبي بر چربيهاي سرم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازتواني قلبي
مقاله چربي سرم
مقاله ورزش
مقاله تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فرد نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: صراف زادگان نضال
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: آبدار ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکنون بخوبي مشخص گرديده که کاهش چربيهاي خون عوارض باليني و مرگ و مير در بيماران مبتلا به بيماريهاي قلبي عروقي (CHD) را کاهش مي دهد. بنابراين تصميم بر آن شد تا مطالعه اي با هدف تعيين تاثير بازتواني قلبي بر روي چربيهاي سرم در بيماران قلبي انجام گيرد.
اين مطالعه يک مطالعه باليني است که بر روي تعداد ۱۲۰ بيمار از بيماران قلبي مراجعه کننده به واحد بازتواني که شامل افراد مبتلا به سکته قلبي، افراديکه جراحي قلب بازداشته و يا تحت عمل آنژيوپلاستي قرار گرفته اند، مي باشد. در ابتدا چربيهاي سرم افراد شامل کلسترول تام (T.Cho)، تري گليسريد (TG)، -LDL کلسترول (LDL-C) و –HDL کلسترول (HDL-C) بيماران در شرايط ناشتا (۱۴ ساعت) تعيين گرديد. ۶۰ نفر از اين افراد (گروه مورد مداخله) در يک دوره بازتواني که شامل مشاوره تغذيه، مشاوره رواني و همچنين ۲۴ جلسه ورزش که هر جلسه ۴۵ تا ۶۰ دقيقه و سه جلسه در هفته بوده که هر جلسه ۱۰-۵ دقيقه گرم کردن، ۴۰-۳۰ دقيقه حرکات هوازي و ۱۰-۵ دقيقه سردکردن مي باشد. ۶۰ نفر از بيماران (گروه شاهد) افرادي بودند که به علل دوري راه منزل يا نداشتن حوصله در برنامه بازتواني شرکت نکرده اند و از نظر سن، وضعيت اقتصادي – اجتماعي، سابقه بيماري و سطح چربيهاي سرم با گروه اول يکسان هستند.
پس از مطالعه T.Cho، TG و LDL-C به ترتيب در ۷۰، ۶۲ و ۷۶ درصد افراد مورد مداخله بازتواني کاهش يافته که اين ميزانها به ترتيب در ۳۵، ۳۰ و ۶۸ درصد آنها به سطح طبيعي رسيده است. همچنين HDL-C در ۶۸ درصد اين گروه افزايش داشته که در ۶۵ درصد آنها طبيعي گرديده است. ميانگين T.Cho، TG و LDL-C در گروه بازتواني پس از مطالعه به ترتيب ۲۰، ۵۶ و ۱۹ ميلي گرم بر دسي ليتر و LDL-C/HDL-C به ميزان ۰٫۸ کمتر از گروه کنترل و ۵HDL-C ميلي گرم بر دسي ليتر بيشتر بوده است که اين تغييرات معني دار بوده است. بر اساس اين نتايج، تاثير مفيد برنامه بازتواني در بيماران قلبي مشخص گرديد.

© حقوق سایت محفوظ است