۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير الگو و تراكم كاشت بر ضريب استهلاك نوري، جذب تشعشع و عملكرد دانه ذرت شيرين (هيبريد SC402) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر – دی ۱۳۸۴ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير الگو و تراكم كاشت بر ضريب استهلاك نوري، جذب تشعشع و عملكرد دانه ذرت شيرين (هيبريد SC402)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي كاشت
مقاله تراكم
مقاله ضريب استهلاك نوري
مقاله جذب تشعشع
مقاله ذرت شيرين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر الگو و تراکم کاشت بر ضريب استهلاک نوري، جذب تشعشع و عملکرد دانه ذرت شيرين (هيبريد SC402)، آزمايشي درسال زراعي ۸۰-۱۳۷۹ در مزرعه تحقيقاتي مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي کشاورزي رامين دانشگاه شهيد چمران اهواز واقع در ۳۶ کيلومتري شمال اهواز انجام شد. اين بررسي با استفاده از يک آزمايش فاکتوريل در قالب يک طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام گرفت. الگوي کاشت شامل سه سطح مربع (P1)، مستطيل (P2) و لوزي (P3) و تراکم در چهار سطح ۶۵۰۰۰ (D1)، ۷۵۰۰۰ (D2)، ۸۵۰۰۰ (D3) و ۹۵۰۰۰۰ (D3) بوته در هکتار بود نتايج حاصل نشان داد که اثر الگوي کاشت بر شاخص سطح برگ معني دار نيست ولي با افزايش تراکم مقدار آن افزايش يافت و در بالاترين تراکم به ۳٫۳۴ رسيد. ضريب استهلاک نوري در الگوهاي کشت مربع و لوزي به علت کم بودن فاصله بين رديف ها نسبت به الگوي مستطيلي کاهش يافت. تراکم هاي بالا (۸۵ و ۹۵ هزار بوته در هکتار) نيز بطور نسبي نسبت به ساير تراکم ها به ويژه در آغاز دوره رشد زايشي داراي ضريب استهلاک نوري کمتري بودند اثر تراکم بر جذب تشعشع توسط پوشش گياهي معني دار بود . بيشترين ميزان جذب در تراکم ۹۵۰۰۰ بوته در هکتار (۸۱٫۸ درصد) حاصل شد. برتري اجزاي عملکرد دانه در الگوي کاشت مربع باعث شد تا عملکرد دانه در اين الگو بيشتر از ساير آرايش ها باشد. همچنين بالاترين تراکم، بيشترين عملکرد دانه (۴۶۶۷٫۶ کيلو گرم در هکتار) را داشت. اثر متقابل الگو و تراکم کشت نشان داد که در تراکم هاي بالا الگوي کاشت مربع نسبت به ساير الگوها برتر بود.

© حقوق سایت محفوظ است