۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله بررسي تاثير اقتصادي سيستم زهكشي بر بهره وري عوامل توليدخرما، مطالعه موردي استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۷۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۶۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير اقتصادي سيستم زهكشي بر بهره وري عوامل توليدخرما، مطالعه موردي استان بوشهر
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ميرعمادالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرما، يکي از مهمترين محصولات باغي و خشکبار ايران، بويژه استان بوشهر (دشتستان) به شمار مي آيد که از وسعت کشت و توليد در خور توجهي نيز برخوردار است. به دليل بالا بودن اهميت توليد، سطح زير کشت و اشتغالزايي اين محصول، ضرورت انجام مطالعه و پژوهش نيز در اين زمينه روشن مي شود. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي اقتصادي آثار سيستم زهکشي بر بهره وري عوامل توليد محصول خرماست که براي دستيابي به آن، ۱۳۷ پرسشنامه به روش نمونه گيري خوشه اي دو مرحله اي تكميل شد. بر همين اساس تمام باغداران به دو گروه داراي سيستم زهکشي (گروه اول) و بدون سيستم زهکشي (گروه دوم) تقسيم شدند. همچنين از روش برآورد تابع توليد، به کمک حداقل مربعات معمولي اصلاح شده (Cols)، استفاده شد.
نتايج مطالعه نشان مي دهد که ميانگين بهره وري متوسط و نهايي عوامل توليد در گروه اول نسبت به گروه دوم بيشتر است. نتايج مربوط به سيستم زهکشي نيز نشان مي دهد که اين سيستم به عنوان نوعي فن آوري، بر روي توليد اثر مثبت دارد به طوري که باعث تغيير عرض از مبدا شيب و تابع توليد مي شود. همچنين اختلاف بهره وري در هکتار ميان دو گروه، با بهره گيري از مدل تجزيه کل ،۲۵٫۷۹ درصد براورد شد که نزديک به ۲۴ درصد آن برخاسته از سيستم زهکشي (تغيير فن آوري) و ۱٫۷۹ درصد باقيمانده نيز مربوط به نهاده هاي توليد است.

© حقوق سایت محفوظ است