۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي تاثير استفاده از منابع الكترونيكي اطلاعات بر فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير استفاده از منابع الكترونيكي اطلاعات بر فعاليتهاي پژوهشي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي شيراز و علوم پزشكي شيراز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع الكترونيكي
مقاله اينترنت
مقاله ديسكهاي فشرده نوري
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشگاه شيراز
مقاله دانشگاه علوم پزشكي شيراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي زهير
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده هاجر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان تاثير منابع الکترونيکي اطلاعات مانند منابع اينترنتي و ديسکهاي فشرده نوري بر فعاليت هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي مي باشد. جامعه مورد بررسي اعضاي هيات علمي دو دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي شيراز مي باشد. فرضيه تحقيق وجود تفاوت معني دار ميان ميزان فعاليت هاي پژوهشي کاربران و غير کاربران است. براي انجام اين کار اقدام به تشکيل گروه تجربي و گروه گواه گرديد. ابزار سنجش پرسشنامه است. داده هاي گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي و نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که تاثير منابع الکترونيکي بر کيفيت پژوهش ها بيش از کميت آنها بوده است. ميان ميزان فعاليت هاي پژوهشي کاربران و غيرکاربران نيز تفاوت معني داري وجود دارد. نتيجه کلي اين تحقيق نشان داد که اعضاي هيأت علمي که از نظر پژوهشي فعالترند از نظر اطلاعاتي نيز فعالتر مي باشند.

© حقوق سایت محفوظ است