۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله بررسي تاثير آهن و منگنز بر خواص مکانيکي و سايشي آلياژ F332) Al-Si) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در علوم و مهندسي سطح از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آهن و منگنز بر خواص مکانيکي و سايشي آلياژ F332) Al-Si)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلياژ F332 آلومينيم- سيليسيم
مقاله ترکيبات غني از آهن
مقاله خواص مکانيکي
مقاله سايش
مقاله پين روي ديسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي منفردراد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي آبادي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق تاثير آهن و منگنز بر رفتار سايشي آلياژ ۳۳۲F مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور مقادير مختلف آهن شامل ۰٫۷، ۱٫۲ و ۱٫۸ درصد به ترکيب آلياژ پايه افزوده گرديد و بهسازي آلياژها از طريق افزودن مقادير مناسب منگنز به ترکيب آلياژها صورت پذيرفت. آزمايشهاي سايش در دماي محيط، تحت چهار بار اعمالي ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۸۰N در سرعت m/s0.5 و مسافت لغزش ۱۰۰۰m متر به روش پين روي ديسک انجام شدند. نتايج حاصله نشان مي دهد که تاثير ترکيبات غني از آهن بر خواص تريبولوژيکي به ابعاد، مورفولوژي و نحوه توزيع اين ذرات در زمينه آلياژ وابسته است. در شرايط بهسازي نشده بهترين خواص تريبولوژيکي و مکانيکي در آلياژ حاوي ۰٫۷ درصد آهن مشاهده مي شود و افزودن مقادير بيشتر آهن موجب شکل گيري ترکيبات درشت صفحه اي شکل در زمينه و افت قابل ملاحظه مقاومت سايشي مي شود. اين در حالي است که پس از بهسازي آلياژ توسط منگنز خواص تريبولوژيکي آلياژ به ميزان قابل توجهي بهبود يافته و بهترين خواص سايشي در آلياژ حاوي ۱٫۸ درصد آهن مشاهده مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است