۱۳۹۵-۰۲-۰۲

مقاله بررسي تاثير آموزش مجازي بر پيروي از رژيم غذايي بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مراقبت مبتني بر شواهد از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آموزش مجازي بر پيروي از رژيم غذايي بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله آموزش مجازي
مقاله پيروي از رژيم غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح مقدم اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي بنجار علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مونقي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري ديابت به عنوان شايع ترين بيماري ناشي از اختلالات متابوليسم، يک چالش پراهميت جهاني محسوب مي شود. اين بيماري مستلزم خودمراقبتي در تمام عمر مي باشد. تعديل رژيم غذايي، عنصر حياتي در مراقبت مبتلايان به ديابت است و آموزش مجازي به منظور بهره بردن بيماران از خدمات آموزشي، يک نياز است.
هدف: تعيين تاثير آموزش مجازي بر پيروي از رژيم غذايي بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲٫
روش: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي ۸۵ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ مرکز بهداشتي شهيدقدسي مشهد انجام شد. واحدهاي پژوهش به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. آموزش مجازي طي دو ماه به طول انجاميد؛ که قبل و بعد از آن، داده ها به وسيله پرسشنامه و نمونه خون جمع آوري شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ۱۱٫۵ و با استفاده از آزمون هاي تي زوج، تي مستقل، مجذورکاي و اندازه هاي مکرر تحليل گرديد.
يافته ها: يافته ها حاکي از اين بود که افزايش معني داري بعد از مداخله از نظر آماري از لحاظ ميانگين نمرات پيروي از رژيم غذايي در گروه آموزش مجازي در مقايسه با گروه آموزش معمول مشاهده گرديد (
p<0.05). ميانگين و انحراف معيار هموگلوبين گليکوزيله در هر دو گروه بعد از مداخله معني دار بود (p<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي موجود، آموزش مجازي بر پيروي از رژيم غذايي تاثيرات مطلوبي دارد، توصيه مي شود پرستاران هر چه بيشتر با اين نوع آموزش آشنا شوند و از آن جهت آموزش به بيماران استفاده نمايند.

© حقوق سایت محفوظ است