۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي تاثير آزيترومايسين در درمان افزايش حجم لثه ناشي از مصرف سيكلوسپورين در بيماران پيوند كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۸۰ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير آزيترومايسين در درمان افزايش حجم لثه ناشي از مصرف سيكلوسپورين در بيماران پيوند كليه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افزايش حجم لثه
مقاله سيكلوسپورين
مقاله آزيترومايسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدا زينب
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: افزايش حجم لثه (GOI) يكي از عوارض جانبي و شايع درمان دارويي سيكلوسپورين مي باشد. آزيترومايسين آنتي بيوتيك ماكروليدي است كه تاثير آن در كاهش افزايش حجم لثه ناشي از مصرف سيكلوسپورين در مقالات متعدد مورد بحث قرار گرفته است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آزيترومايسين سيستميك بر روي افزايش حجم لثه ناشي از مصرف سيكلوسپورين در بيماران دريافت كننده كليه پيوندي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد- شاهدي و كارآزمايي باليني ۱۸ بيمار (۶ زن و ۱۲ مرد) پيوند كليه كه افزايش حجم لثه در آنها مشاهده شد، مورد مطالعه قرار گرفتند. بيماران به طور تصادفي در دو گروه درماني قرار گرفتند: گروه مورد با مصرف آزيترومايسين سيستميك و گروه شاهد با مصرف پلاسبوي سيستميك. شاخصهاي خونريزي در حين پروب كردن (BOP)، طول تاج كلينيكي (CL)، عمق پاكت (PPD)، شاخص افزايش حجم لثه (GOI) و Stent-IDP (فاصله عمودي يك Stent يا Plate در تماس با سطح اكلوزال دندانها در حداقل سه نقطه از قدامي ترين نقاط تماس تا نوك پاپي مزيال) قبل از درمان و دو و شش هفته پس از درمان اندازه گيري شدند. به منظور تحليل داده هاي به دست آمده، از آزمونهاي Wilcoxon و Mann-Whitney استفاده شد.
يافته ها: بيشتر شاخصهاي‌ اندازه گيري شده در دو گروه مورد و شاهد پس از دو هفته به ميزان معني داري بهبود يافتند (۰۵/۰ P<). تفاوت ميان دو گروه از نظر تغيير در متغيرهاي مورد بررسي در زمانهاي مختلف معني دار نبود و بين دو گروه تنها از نظر شاخص BOP تفاوت معني داري وجود داشت (۰۵/۰ P<)؛ به عبارت ديگر اين شاخص پس از شش هفته در گروه مورد بهبود بيشتري را نسبت به گروه شاهد نشان داد.
نتيجه گيري: در مجموع از يافته هاي اين مطالعه، چنين استنباط مي شود كه تاثير آزيترومايسين بر افزايش حجم لثه ناشي از مصرف سيكلوسپورين كه در مطالعات قبلي گزارش شده تا حدودي اغراق آميز است و احتمالا تاثير اين دارو فقط كاهش التهاب بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است