۱۳۹۶-۰۷-۰۹

مقاله بررسي تابع تقاضاي واردات در اقتصاد ايران (بر اساس روش حداقل نمودن هزينه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و پاییز ۱۳۷۹ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تابع تقاضاي واردات در اقتصاد ايران (بر اساس روش حداقل نمودن هزينه)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واردات
مقاله تابع هزينه
مقاله ترانس لاگ
مقاله حداقل مربعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پروين سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه بمنظور بررسي ساختار تجارت خارجي، دو فرضيه اساسي در باره وجود رابطه جانشيني بين واردات و خدمات سرمايه اي و واردات و نيروي کار، آزمون شده است. براي آزمون فرضيه هاي فوق از تابع هزينه ترانزلوگ دوستانده اي (کالاهاي مصرفي و سرمايه اي)، سه نهاده اي (نيروي کار، سرمايه و واردات)، استفاده شده که واردات را بعنوان يک عامل توليد به عوامل توليد نيروي کار و سرمايه اضافه نموده است؛ سپس بر اساس روش حداقل مربعات سه مرحله اي تکراري و برآورد معادله هاي سهم هزينه و درآمد، کششهاي جانشيني آلن- اوزاوا و قيمتي تقاضا براي عوامل توليد برآورد شده اند.
نتايج حاصل از اين مطالعه، نشان مي دهد که رابطه جانشيني بين عوامل توليد، يعني واردات و خدمات سرمايه اي، واردات و نيروي کار، خدمات سرمايه اي و نيروي کار، از نظر عددي، مقادير کوچکي هستند و دو عامل نيروي کار و سرمايه، جانشين ضعيفي براي واردات مي باشند. روند رابطه جانشيني بين عوامل توليد حاکي از اين واقعيت است که اقتصاد کشور تحت الشعاع درآمدهاي نفتي بوده و کشش هاي جانشيني محاسبه شده بين عوامل توليد به شدت از نوسانهاي ناشي از بحرانهاي نفتي متاثر هستند.

© حقوق سایت محفوظ است