۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله بررسي بيولوژي سوسك كلرادوي سيب زمينيdecemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بيولوژي سوسك كلرادوي سيب زمينيdecemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوسك كلرادوي سيب زميني
مقاله بيولوژي
مقاله سيب زميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيباني تذرجي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پورميرزا علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سوسك كلرادوي سيب زميني مهمترين و مخربترين آفت سيب زميني است، زيرا حشره كامل و لارو از ساقه، برگ و گل سيب زميني به ميزان زيادي تغذيه مي کنند. بررسي بيولوژي اين سوسک در هر منطقه به انتخاب روش هاي مختلف مبارزه در قالب مديريت تلفيقي و زمان کاربرد آنها براي کنترل اين آفت در مزارع مورد حمله کمک مي کند. براي اين منظور بيولوژي اين آفت در شرايط طبيعي و دماي ۲۷±۴ درجه سانتي گراد بر روي گلدان هاي سيب زميني محصور شده در اروميه مطالعه گرديد. زمستان گذراني اين آفت به صورت حشره كامل است. سوسك هاي بالغ پس از جفتگيري تخم هاي خود را در دستجات ۴ تا ۷۶ عددي در پشت برگ سيب زميني قرار دادند. تخم ها پس از ۴ تا ۵ روز تفريخ شده و لاروهاي نئونات از آنها خارج شدند. لاروهاي سن اول، ابتدا به صورت گروهي از پارانشيم و اطراف برگ هاي تازه و لطيف تغذيه نمودند، سپس به حالت انفرادي كنار و وسط برگ ها را مورد حمله قرار دادند. لاروها با ولع زياد از برگ هاي سيب زميني تغذيه كردند. اين حشره در هر سن لاروي بيشتر از سن قبلي به عمل تغذيه ادامه مي دهد. سوسك هاي بالغ بيش از مراحل لاروي تغذيه كردند. طول دوره سنين ۱ تا ۴ لاروي به ترتيب ۲٫۱±۰٫۳۰۸، ۲٫۳۵±۰٫۴، ۳٫۱۵±۰٫۳۶۶ و ۶٫۹۵±۸۲۶ و متوسط كل طول دوره لاروي ۱۴٫۵۵±۱٫۱۴۶ روز به طول انجاميد. لاروها پس از رسيدن به حداكثر رشد عمل تغذيه خود را متوقف نموده، بوته هاي سيب زميني را ترك نموده و در داخل خاك گلدان هاي سيب زميني در لانه هاي گلي در عمق ۳ سانتي متري به پيش شفيره و شفيره تبديل شدند. دوره شفيرگي ۶ تا ۸ روز به طول انجاميد. اين آفت در هر سال ۲ نسل دارد.

© حقوق سایت محفوظ است