۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان آگاهي، نگرش معلمين مدارس ابتدايي در زمينه بهداشت مدارس شهر تهران، ۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان آگاهي، نگرش معلمين مدارس ابتدايي در زمينه بهداشت مدارس شهر تهران، ۱۳۷۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله معلم
مقاله بهداشت مدارس و مدارس ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيراسته اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي صغري
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يک بررسي توصيفي – تحليلي به منظور شناخت بعضي از عوامل موثر بر ميزان آگاهي، نگرش معلمين مدارس ابتدايي شهر تهران، تعداد ۴۷۳ معلم از بين معلمين جامعه مورد مطالعه از طريق نمونه گيري تصادفي در پنج منطقه (مناطق ۲، ۶، ۱۲، ۱۴ و ۱۹) تهران انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. يافته هاي بررسي نشان مي دهند: متوسط سن معلمين ۳۸٫۴۵ سال مي باشد، ۸۲% از معلمين مورد مطالعه زن مي باشند. ۶۴٫۷% از معلمين داراي ديپلم و ۱۰٫۸% داراي مدرک ليسانس و يا بالاتر بودند.

© حقوق سایت محفوظ است