۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي برخي تيمارهاي شكستن خواب در پنج جمعيت بذري گونه استپي ريش دار (Stipa barbata Desf) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۸ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي تيمارهاي شكستن خواب در پنج جمعيت بذري گونه استپي ريش دار (Stipa barbata Desf)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استپي ريش دار،خواب بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسفندآبادي راشين
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس هاشمي سيدمجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه استپي ريش دار يا شال دم (Stipa barbata Desf.) از نظر علوفه اي و نيز جلوگيري از فرسايش خاك و بمنظور تثبيت آن حائز اهميت است. برطبق گزارشات ISTA، تمام بذرهاي گونه هاي استيپا داراي خفتگي مي باشند، كه اين خفتگي كاهش قوه ناميه بذر اين گياه را موجب مي شود. لذا در اين تحقيق بذر Stipa barbata پنج جمعيت بذري تيران، سميرم، نطنز، تنگه چشمه و فريدن در استان اصفهان، جمع آوري و سپس تيمارهاي شكستن خواب بذر در قالب طرح آماري، كاملاً تصادفي در چهار تكرار بررسي گرديد. پس از آن سه صفت درصد جوانه زني، ميانگين جوانه زني در روز و ضريب آلومتري با استفاده از آمار و بررسي نتايج، محاسبه و بهترين تيمار معرفي گرديد. بررسي نتايج نشان داد كه بهترين تيمار شكستن خفتگي بذر اين گياه، الف) دماي متناوب ۲۳/۱۳ درجه سانتيگراد با تناوب نوري ۸ ساعت روشنايي و ۱۶ ساعت تاريكي ب) استفاده از اسيد جيبرليك ۲۵۰ پي پي ام، بمدت ۴۸ ساعت، و ج) حذف پوششهاي بذري مي باشد. بيشترترين و كمترين قوه ناميه بترتيب مربوط به جمعيتهاي نطنز و تيران مي باشد. بين درصد جوانه زني و ميانگين جوانه زني در روز بذرهاي اين گياه همبستگي زيادي وجود دارد بنابراين در آزمايشات ارزيابي قوه ناميه بذر اين گياه، علاوه بر درصد جوانه زني مي توان از شاخص ميانگين جوانه زني در روز، نيز استفاده نمود.

مطالب مشابه

© حقوق سایت محفوظ است