۱۳۹۶-۰۶-۲۹

مقاله بررسي برخي از عوامل حركت هاي توده اي مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۱ در منابع طبيعي ايران از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از عوامل حركت هاي توده اي مطالعه موردي: حوزه آبخيز طالقان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حركات توده اي
مقاله لغزش
مقاله سوليفولكسيون
مقاله سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)
مقاله شيب
مقاله جهت
مقاله رقومي كردن (ديجيت كردن)
مقاله همپوشاني نقشه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان شيرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به خطرهاي فراوان مالي و جاني حرکت هاي توده اي و نيز با توجه به روند رو به رشد اين نوع فرسايش در ايران در اين تحقيق سعي شده است عوامل موثر بر ايجاد اين فرسايش شناسايي شده تا بتوان از آن براي پيشگيري و کنترل حرکت هاي توده اي استفاده کرد. به اين منظور تاثير دو عامل اصلي حرکت هاي توده اي يعني شيب و جهت با استفاده از GIS بر روي حرکت هاي توده اي در حوزه آبخيز طالقان بررسي شد. اين تحقيق در چندين مرحله و با رقومي کردن انواع لايه هاي اطلاعاتي مورد نياز و ادغام لايه ها، مقايسه، تطبيق، کلاسه بندي، امتيازدهي مناسب به هر منطقه براي کارهاي مورد نياز و سرانجام براي کاربردي کردن نتايج استفاده از دستورات تعيين بهترين مسير براي تعيين امن ترين مسير جاده بين دو روستاي ديزان و ناريان از نظر حرکت هاي توده اي در حد پارامترهاي مورد مطالعه انجام گرفت. در ابتدا سعي شد که تاثير اين دو عامل به صورت مجزا و به تفکيک بر روي حرکت هاي توده اي و اين منطقه منحصرا بر روي سوليفولکسيون بررسي شود ولي نتايج به دست آمده نشان داد که بيشترين ميزان سوليفولکسيون به جاي شيب هاي شمالي در شيب هاي جنوبي اتفاق افتاده است. بنابراين نتيجه گيري شد که بايد عامل ديگري در منطقه وجود داشته باشد که نقش جهت را پوشش داده است. سرانجام با بررسي عوامل ديگر مشخص شد که در اين منطقه گسل ها و روراندگي هاي فعالي وجود دارد که نقش اصلي را در ايجاد سوليفولکسيون هاي موجود ايفا مي کنند و همين گسل ها هستند که نقش جهت در حرکت توده اي را تحت تأثير خود قرار مي دهند. در مورد شيب، اين نتيجه به دست آمد که بيشترين ميزان حرکات توده اي مربوط به کلاسه هاي شيب سه و پنج يعني بين ۲۵-۱۰ و ۶۰-۴۰ درصد است و بيشتر و کمتر از آن ميزان حرکات توده اي کاهش پيدا خواهد کرد.

© حقوق سایت محفوظ است