۱۳۹۵-۰۱-۲۱

مقاله بررسي باقي مانده هاي آنتي بيوتيکي در نمونه هاي شير خام استان قزوين (۱۳۹۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي باقي مانده هاي آنتي بيوتيکي در نمونه هاي شير خام استان قزوين (۱۳۹۱)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقي مانده هاي دارويي
مقاله شير
مقاله الايزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رزاق
جناب آقای / سرکار خانم: نوريان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قجربيگي پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: مصرف فرآورده هاي غذايي با منشا دامي حاوي باقي مانده آنتي بيوتيکي نگراني هاي زيادي را در مصرف کنندگان ايجاد کرده است.
هدف: مطالعه حاضر به منظور ارزيابي باقي مانده آنتي بيوتيک ها در نمونه هاي شير خام استان قزوين انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، تعداد ۲۰۰ نمونه شير خام از دامداري هاي صنعتي استان قزوين طي فصول گرم و سرد در سال ۱۳۹۱ به طور تصادفي جمع آوري و از لحاظ باقي مانده هاي انروفلوکساسين، جنتامايسين، تتراسايکلين، تايلوزين، کلرامفنيکل و سولفاناميدها با استفاده از روش هاي دلو و کيت هاي اختصاصي الايزا بررسي شدند. داده ها با آزمون هاي آماري آناليز واريانس آنوا توکي تحليل شدند.
يافته ها: با روش دلو تعداد ۸۶ نمونه شير (%۴۳) حاوي باقي مانده آنتي بيوتيک بودند. با کيت الايزاي اختصاصي، آنتي بيوتيک هاي سولفاناميد (۱۲٫۹۹±۲۰٫۴ نانوگرم بر ميلي ليتر) و جنتامايسين (۱۴٫۹۲±۲۰٫۰۶ نانوگرم بر ميلي ليتر) بالاترين ميانگين مقادير و کلرامفنيکل (۰٫۰۷±۰٫۱۳ نانوگرم بر ميلي ليتر) کم ترين ميانگين مقادير را داشتند. ميانگين مقادير آنتي بيوتيک هاي بررسي شده طي فصل گرم در مقايسه با فصل سرد به طور معني داري بالاتر بود. مقادير کلرامفنيکل در تمامي نمونه هاي مثبت بالاتر از حد مجاز (صفر) بود. %۲۵٫۳۹ نمونه هاي شير مقادير سولفاناميد بالاتر از حد مجاز (۲۵ ميکروگرم بر ليتر) داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، نظارت گسترده و دقيق بر روي توليد و عرضه فرآورده هاي غذايي با منشا دامي به ويژه شير و ارزيابي وجود باقي مانده هاي دارويي در آن ها ضروري است.

© حقوق سایت محفوظ است