۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله بررسي بار اقتصادي شكستگي هيپ (ناحيه لگن استخواني) در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتوپدي بيمارستان سينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۴ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بار اقتصادي شكستگي هيپ (ناحيه لگن استخواني) در بيماران مراجعه كننده به بخش ارتوپدي بيمارستان سينا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استیوپوروز
مقاله سالخوردگان
مقاله تروما
مقاله پروتز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهيلي آزاد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري هوتن
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پوکي استخوان اصلي ترين علت شکستگي هاي گردن استخوان ران در دوران سالمندي مي باشد. اين شکستگي ها هزينه سنگيني را از بودجه هاي خدمات بهداشتي به خود اختصاص مي دهند. شايد ارزشيابي دقيقي از اين هزينه ها، کمک بزرگي در جهت انجام مطالعات اقتصادي ـ بهداشتي به منظور ارزيابي کفايت و اثربخشي راهبردهاي غربالگري و پيشگيري در مورد اين مشکل بهداشتي باشد. در کشور ما تا به امروز هيچ آمار و اطلاعاتي در مورد بار اقتصادي ناشي از شکستگي هاي لگن محاسبه نشده است. هدف از اين مقاله برآورد متوسط هزينه هاي مستقيم پرداخت شده به ازاي هر بيمار دچار شکستگي لگن مي باشد.
روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي بر روي پرونده ۲۰۰ بيمار مراجعه کننده با شکستگي لگن به بخش ارتوپدي بيمارستان سينا در طي سال هاي ۱۳۸۲-۱۳۷۷ صورت گرفت. براي هر کدام از بيماران پرسشنامه اي دقيق از هزينه هاي مربوط به خدمات بيمارستاني انجام شده، تهيه گرديد و از روي پرونده هر کدام از آنها اطلاعات مورد نياز استخراج و به داخل هر پرسشنامه منتقل گرديد. علاوه بر اطلاعات مربوط به هزينه ها، اطلاعات شامل نوع تروما و شکستگي، سن، وضعيت تاهل، جنس، نوع پروتز و وسايل استئوسنتز به کار برده شده، سابقه ابتلا به بيماري، مصرف دارو، مصرف سيگار، وضعيت سلامتي در زمان مرخص شدن از بيمارستان، سابقه شکستگي در اقوام درجه اول و… در داخل هر پرسشنامه ثبت گرديد.
يافته ها: متوسط هزينه پرداخت شده به ازاي هر بيمار با شکستگي لگني ۳۲۰/۹۳۳/۴ ريال(۵۸۸ دلار) برآورد گرديد. متوسط روزهاي بستري به ازاي هر بيمار، ۱۶ روز، سن متوسط بيماران، ۶۰ سال و سن متوسط بيماران بالاي ۵۰ سال، ۷۱ سال محاسبه شد. ۴۹% بيماران، مرد و ۵۱% آنها، زن بودند. ۷۲% از شکستگي ها سرويکال و ۲۸% از آنها تروکانتريک تشخيص داده شده بودند.بيش ترين وسيله به کار برده شده در اعمال جراحي پيچ و پلاک فشاري( D.H.S ) با ۵/۴۱% موارد بود و در نهايت ۵/۲% از بيماران در طول اقامت در بيمارستان فوت شدند.
نتيجه گيري کلي: با در نظر گرفتن هزينه متوسط ۳۲۰/۹۳۳/۴ ريال، به ازاي هر بيمار مراجعه کننده با شکستگي لگن و شکستگي پروگزيمال گردن استخوان ران و برآورد کل هزينه هاي درمان معادل با ۰۰۰/۷۲۰/۹۳۲/۲۲۶ ريال در سال، بايد اين شکستگي ها را به عنوان مساله بزرگ اقتصادي ـ بهداشتي در نظر گرفت و ابزار مناسبي در جهت پيشگيري از اين مشکل بهداشتي تعيين کرد.

© حقوق سایت محفوظ است