۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي انتقال حرارتي يك نوع رزين آكريلي گرما پخت مخلوط شده با ذرات اكسيد آلومينيوم (Al2O3) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۱ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۲۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي انتقال حرارتي يك نوع رزين آكريلي گرما پخت مخلوط شده با ذرات اكسيد آلومينيوم (Al2O3)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رزين آكريلي
مقاله انتقال حرارتي
مقاله انتشار حرارتي
مقاله اكسيد آلومينيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباديان بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: پركان محمدامير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از خصوصيات مهم بيس پروتز، انتقال حرارتي آن است كه نقش مهمي در ترشح غدد بزاقي و آنزيم هاي آن، مزه غذا و هضم آن دارد. پليمرمتيل متاكريلات مورد استفاده در بيس، يك عايق نسبي است. به منظور رفع اين مشكل تاكنون از مواد مختلفي از جمله فيلرهاي فلزي و سراميكي استفاده شده كه هر يك داراي مزايا و معايبي است. اين تحقيق با هدف بررسي اثر Al2O3 بر انتقال حرارتي رزين آكريلي گرماپخت انجام شد؛ بدين منظور از ذرات اكسيد آلومينيوم (AL2O3) در دو نسبت وزني متفاوت (۱۵% و (۲۰% در تلفيق با پودر رزين آكريليك گرماپخت استفاده شد. تعداد ۱۸ نمونه استوانه اي شكل از اين پودر در ابعاد 9´۹ ميليمتر كه در مركز حاوي سيم ترموكوپل بود، ساخته شد. نمونه ها پس از پخت در يك محدوده زماني ۱۰ دقيقه اي در محيط آبي ۱±۷۰ درجه سانتيگراد قرار گرفتند و ميزان انتقال حرارتي در گروههاي مختلف شامل گروه شاهد (رزين خالص)، گروه اول (رزين آكريلي به اضافه ۱۵% وزني ذرات اكسيد آلومينيوم) و گروه دوم (رزين آكريلي به اضافه ۲۰% وزني ذرات اكسيد آلومينيوم)، اندازه گيري و مقايسه شد. نتايج حاصل از آناليز واريانس و آزمون دانكن اختلاف معني داري را بين انتقال حرارتي سه گروه در تمام فواصل زماني (۵ ثانيه ابتدايي و ۱۰ ثانيه هاي بعدي) نشان داد؛ همچنين نتايج نشان داد كه ميزان انتقال حرارتي در گروههاي اول و دوم بخصوص در ثانيه هاي ابتدايي از گروه شاهد بالاتر است. با دستيابي به اين نتيجه مي توان از اين ماده، جهت افزايش كيفيت حرارتي رزين هاي آكريلي استفاده كرد؛ البته ساير خواص ضروري رزين حاصل نيز بايد مورد بررسي قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است