۱۳۹۶-۰۷-۰۳

مقاله بررسي الگوي نشانه هاي اختلالات رواني در دانشجويان سال اول پزشكي بر اساس اطلاعات بدست آمده از فهرست ۹۰ نشانه اي تجديدنظر شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۱ در علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز از صفحه ۸۶ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي الگوي نشانه هاي اختلالات رواني در دانشجويان سال اول پزشكي بر اساس اطلاعات بدست آمده از فهرست ۹۰ نشانه اي تجديدنظر شده
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهداشت رواني
مقاله SCL-90
مقاله دانشجويان پزشكي
مقاله مقياس هاي روان شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: حسين چاري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر ارايه اطلاعات مربوط به پايايي، روايي و نتايج حاصل از کاربرد مقياس SCL-90-R در ۱۳۳ نفر از دانشجويان سال اول پزشکي شيراز بوده است. براي دستيابي به پايايي، از ضريب آلفاي کرونباخ و براي بررسي روايي مقياس، از شاخص هاي مختلف، از جمله ضريب همبستگي نمرات مقياس مذکور با شاخص هاي روان نژندي و روان پريشي در پرسشنامه شخصيتي آيزنک، مقياس تنهايي UCLA و مقياس اضطراب تيلور استفاده گرديد. نتايج به دست آمده همگي بيانگر پايايي و روايي مطلوب مقياس SCL-90-R براي کاربرد در فرهنگ ايراني است. در اين پژوهش، همچنين ضمن ارايه جدولهاي مربوط به تبديل نمرات خام به نمرات تراز شده T، وضعيت دختران و پسران در هر کدام از شاخص هاي مقياس نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است